Flexibla elanvändare kan minska kapacitetsbristen i elnäten i Stockholm. Fler bostäder, industrier och minskade klimatutsläpp kräver en ökad elektrifiering i Storstockholm. Därför sker rekordinvesteringar i nya och uppdaterade ledningar och kablar. Men innan allt är färdigbyggt kan kapaciteten i elnätet slå i taket under kalla dagar. Det kan flexibla elanvändare som deltar i Sthlmflex råda bot på.


Ett forskningsprojekt med flera aktörer 

Svenska kraftnät och de två regionnätsägarna Ellevio och Vattenfall Eldistribution har gått samman i ett forskningsprojekt som ska skapa och pröva en flexibilitetsmarknad i Storstockholm. I sin enklaste form innebär det att elanvändare och elproducenter kan bidra till att motverka att kapacitetsbrist uppstår i elnäten. Sthlmflex innebär att nya aktörer kan delta som leverantörer på elmarknaden; elanvändare och elproducenter, företag och hushåll kan erbjuda effektflexibilitet mot betalning när efterfrågan på eleffekt orsakar flaskhalsar i elnäten.

sthlmflex bjuder in flexibilitetsleverantörer att delta kommande vinter

Vintern 2021/2022 är sthlmflex-marknaden öppen från 1:a november 2021 till 31:a mars 2022. Behovet av flexibilitet bedöms vara störst under vardagar kl. 7-10 samt 15-21 och uppgår till minst 53 MW.

Anmäl intresse av att delta på sthlmflex under kommande vinter senast den 7:e juni 2021. Läs mer om sthlmflex och hur du anmäler intresse på den gemensamma webbplatsen för sthlmflex.

Läs mer och anmäl dig på Svenska kraftnäts webbplats

Marknadsplats för eleffekt förlängs två år

Vintern 2020/2021 lanserade Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution och Ellevio, sthlmflex - en ny marknad för effektflexibilitet i Stockholmsregionen. Projektet syftar till att frigöra eleffekt till den ansträngda kapacitetssituationen för elförsörjningen i Storstockholm.

Läs hela pressmeddelandet

Första året med sthlmflex framgångsrikt!

Med sthlmflex kunde Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution och Ellevio samverka på nya och koordinerade sätt för att klara Stockholmsregionens kapacitetsutmaning. Regionnätsbolagen Vattenfall Eldistribution och Ellevio hade möjlighet att avropa flexibilitetstjänster från såväl nya flexibilitetsleverantörer som från befintliga tillgänglighetsavtal. Flexibilitetsmarknaden gav en möjlighet för alla regionnätsbolag att använda resurser i Stockholmsregionen oberoende av resursens placering. Både sektorkoppling mellan el och värme samt en mer effektiv användning av elnätet uppnåddes.

Läs en sammanfattning om det första året

Fakta

Projektet sthlmflex är i ett forsknings- och testskede. Det drivs av Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. Det pågår under nästkommande vinter då förbrukningen – under de så kallade höglastmånaderna - är som högst och behovet av flexibilitet som störst. Målsättningen är att sthlmflex permanentas.

Bakgrund

Sedan tidigare pågår försök med att skapa flexibilitetsmarknader inom ramen för ett EU-finansierat Horizon 2020 projekt som heter CoordiNet. I Sverige demonstreras flexibilitetsmarknader i Uppsala, Gotland och Malmö, och snart också i Västernorrland.

Behoven i Stockholmsområdet skiljer sig delvis från behoven som studeras inom CoordiNet, bland annat kopplat till att två regionnätsbolag har en tydlig påverkan på varandras möjlighet till uttag från stamnätet.

Syftet med en marknad för effektflexibilitet är att elnätsbolag ska kunna köpa flexibilitetstjänster. Denna marknad kompletterar övriga marknader såsom spotmarknad för elhandel och balansmarknader, samtidigt som den är koordinerad med dessa. Avsikten är att underlätta för flexibilitetsleverantörer att delta på samtliga marknader genom koordinering av marknadsdesign och produktkrav samt standard för kommunikation. I sthlmflex kommer den första flexibilitetstjänsten vara uppreglering (ökning av elproduktion eller minskning av elkonsumtion) då det är det elnätsbehov som finns idag.

Kontakt

  • Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se
  • Vattenfall Eldistributions presstjänst, tel. 08-739 60 60
  • Jesper Liveröd, presschef Ellevio, tel. 070-929 96 23

Mer information

Läs om SthlmFlex på Svenska kraftnäts webbplats

I media

"Köldknäpp gav oväntade effekter på flexmarknad", artikel ur tidningen Energi från 2021-03-01