Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Utan el stannar Sverige. I vårt arbete ser vi till att du har el varje dag, dygnet runt.

På Vattenfall Eldistribution driver vi årligen tusentals projekt för att säkerställa en trygg elförsörjning i landet. Vi satsar flera miljarder kronor varje år för att förstärka och förbättra elnätet för att du som kund ska få en tillförlitlig elleverans och för att möta behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet. Satsningarna behövs också för att anpassa elnätet till framtidens behov där bland annat transportsektorn och industriprocesser elektrifieras.

Vår uppgift är också att ansluta nya kunder till elnätet, allt från nya bostadsområden till datahallar och industrier som vill ställa om och elektrifiera drift och produktion.

Några av våra aktuella projekt

Inom våra nätområden ansvarar vi för att bygga, driva underhålla och investera i vårt elnät för att du som kund ska få en tillförlitlig leverans. Här kan du läsa mer om några av de projekt vi driver för att möjliggöra framtidens fossilfria samhälle.