Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Här förnyar vi elnätet

På den här sidan kan du läsa mer om våra aktuella projekt inom Stockholmsregionen.

Täby och Upplands Väsby

I Täby och Upplands Väsby kommer det ske ombyggnationer av transformatorstationer, nybyggnation och uppgradering av befintliga elledningar samt spänningshöjning av elnätet till 130 kV.

Kommunerna står in för en ökad tillväxt med bland annat stora exploateringar av bostäder på den gamla galoppbanan. Även utbyggnader av verksamheter och företag skapar ett ökat elbehov. För att hantera tillväxten behöver vi förstärka vårt regionnät.

Läs om sträckan Hagby-Ensta-Arninge

Läs om sträckan Ullna-Täljö

Södertälje kommun

Södertälje står inför en ökad tillväxt med bland annat stora exploateringar av bostäder och företag. Bland annat bygger Scania ut sitt gjuteri vilket säkrar arbetstillfällen men ökar även elbehovet inom kommunen.

Genom en förläggning av nya 130 kV-ledningar mellan Almnäs-Ekensberg-Kolbotten och Kolbotten-Älvnäs kommer vi möta det ökade elbehovet. De nya ledningarna kommer i huvudsak byggas i befintliga ledningsgator och ersätta äldre 70 kV- ledningar.

Läs om sträckan Almnäs-Ekensberg-Kolbotten

Läs om sträckan Kolbotten-Älvnäs