Barkarby-Akalla

Två nya 132 kV markförlagda ledningar mellan Barkarby och Akalla. 

Vattenfall Eldistribution AB planerar två nya 132 kV markförlagda ledningar mellan planerad transformatorstation Barkarby och befintliga luftledningar i Akalla i Järfälla och Stockholms kommuner, Stockholms län. Ledningarna syftar till att förebygga överlaster och att skapa ett starkare nät inför framtida anslutning av stadsdelen Barkarbystaden.

Samrådstiden har nu löpt ut och Vattenfall Eldistribution vill informera om en förändring av föreslagna ledningssträckningar, till följd av att Stockholms stad ändrat sina exploateringsplaner i området 

En del av den sträckning för markförläggning av befintlig luftledning som presenterades i samrådet var direkt kopplad till de exploateringsplaner som Stockholms stad haft i området. Under samrådstiden har planerna i området kring Tavastehusgatan förändrats och ledningssträckningarna har därför reviderats i förhållande till vad som angavs i samrådsunderlaget. De justerade och nu aktuella sträckningsförslagen framgår av kartan som finns att ladda hem längre ned på denna sida. Revideringen innebär att markkabelsträckningarna förkortas, vilket inte föranleder någon ändring i bedömningen av projektets förmodade miljöpåverkan.

Samrådet handläggs av Sweco Energy AB på uppdrag av Vattenfall. Vid frågor är ni välkomna att kontakta Ella Hagberg på 070-379 26 08 eller ella.hagberg@sweco.se.

Sista dag för synpunkter

11 januari 2019

Kontaktperson

Ella Hagberg

Telefon

070-379 26 08