Hjo–Kilan

Samråd inför ansökan om nätkoncession för ombyggnation av luftledning till markkabel mellan Hjo och Kilan i Hjo kommun.

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en ombyggnation av del av en befintlig luftledning till markkabel mellan Hjo och Kilan i Hjo kommun, Västra Götalands län. Ledningen kommer att vara en 11 kV markkabel, med en total längd på cirka 870 meter. Ledningen kommer att användas som en reservledning och utgöra en rundmatningsmöjlighet för Vattenfall Eldistribution AB:s egna nät.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 23-25 § Miljöbalken. Detta samråd sker med berörd länsstyrelse, berörd kommun och berörda fastighetsägare. Vi vill med aktuell annons informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Samrådshandling finns att hämta längre ned på sidan. Om ytterligare information önskas är ni välkomna att kontakta Maria Danling, maria.danling@ramboll.se eller 010-615 54 76.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 21 december 2018 och skickas via e-post till maria.danling@ramboll.se eller i adresserat brev till ”Ramböll att. Maria Danling, Skeppsgatan 5, SE-211 11 Malmö”.

Sista dag för synpunkter

21 december 2018

Kontaktperson

Maria Danling

Telefon

010-615 54 76

Dokument att ladda ner

Samrådshandling