Horndal - Utterberget, Skallberget

Ny kraftledning för anslutning av vindkraftparkerna Utterberget och Skallberget.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga nya 33 kV kraftledningar från transformatorstationen i Horndal till vindkraftparkerna Utterberget samt Skallberget. Kraftledningarna planeras i Avesta kommun, Dalarnas län.

Syftet med kraftledningarna är att överföra den el som vindkraftparkerna kommer att producera till elnätet. För att få bygga en kraftledning krävs nätkoncession för linje (tillstånd).

Lokalisering

En lokaliseringsutredning har genomförts och olika stråkalternativ har tagits fram för ledningen. Projektet och stråkalternativen beskrivs i samrådsunderlaget som kan laddas ner från denna sida.

Samråd enlig 6 kap miljöbalken

Inför tillståndsansökan genomförs samråd för att sprida information och ge berörda möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet avser det utredningsområde och de stråk som tagits fram i projektet.

Synpunkter eller frågor?

Önskas mer information, beställning av samrådsunderlag eller lämna synpunkter – kontakta gärna Emma Kruger, ÅF, P. O. Box 585, 201 25 Malmö eller enligt uppgifter nedan. Synpunkter tas emot tom den 1 februari 2019.

Sista dag för synpunkter

1 februari 2019

Kontaktperson

Emma Kruger

Telefon

010-505 3860

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Horndal

Översiktskarta