Norsjö och Skellefteå

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för tre 150 kV-luftledningar i Norsjö och Skellefteå kommuner i Västerbottens län och genomför nu samråd enligt 6 kap 29-30 §§ miljöbalken.

Samråd

Ledningarna är en del av regionnätet som tillhandahåller el till delar av norra Sverige. Ledningarna Länsgränsen – Vargfors och Aldermyrberget – Vargfors omfattas av reinvestering av ledning i befintlig ledningsgata och dragning av en ny ledning i ny ledningsgata. Den nya ledningen Bastuträsk – Tosktjärnen planeras att byggas i nytt utförande.

 För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Till ansökan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Vattenfall bjuder härmed till samråd enligt 6 kap 29-30 §§ miljöbalken kring rubricerade ledningsstråk.

 

Samrådsunderlagen finns tillgängliga nedan.

 

Vid önskemål om karta över hur stråkalternativ ligger i förhållande till er fastighet, kontakta Klara via klara.brannstrom@sweco.se eller 090-71 52 34.

 

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas till Klara senast fredag den 30 mars 2018 via e-post till klara.brannstrom@sweco.se eller skriftligen till

 

Klara Brännström
Sweco Environment AB
Box 110
901 03 Umeå

 

Samrådsmöte, Öppet hus

Vattenfall Eldistribution hälsar välkommen till ett samrådsmöte för att informera om projekten och deras förutsedda miljöpåverkan, samt för att svara på frågor. På samrådsmötet kommer detaljerade kartor med fastigheter och ledningssträckningarna finnas tillgängliga.

 

Datum: onsdag den 21 mars 2018
Tid: Kl. 17:00 – 19.00
Plats: Furuskolans restaurang, Furugatan 7, Jörn

 

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

30 mars 2018

Kontaktperson

Klara Brännström

Telefon

090-71 52 34