Nyköping Västra

Samråd för ny kraftledning mellan Minninge och Nyköping Västra.

Samråd om ny nätkoncession för linje mellan de befintliga transformatorstationerna Minninge och Nyköping Västra. Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 40 kV-ledning i Nyköping kommun, Södermanlands län.

Bakgrund

En befintlig markkabel, som används för reservmatning och inte längre anses tillförlitlig, avses att ersättas för att tillgodose kravet på reservmatning. Markkabeln, som ska ersättas, går mellan transformatorstationerna MT 8121 Nyköping Västra och MT8111 Nyköping Östra. Syftet med den nya kraftledningen är att ersätta den befintliga markkabeln och säkra matningen till Nyköping Västra och minska risken för driftstörningar i området.

Projekt

Den ersättande kraftledningen byggs mellan transformatorstationerna Minninge och Nyköping Västra. Kraftledningens driftspänning kommer att vara 40 kV. Vattenfall Eldistribution Ab har tagit fram två sträckningsalternativ, som båda är markkablar.

Samråd

Samråd enligt 6 kap. 23-25 §§ och 29-30 §§ miljöbalken inleds nu för alternativa sträckningar. Syftet med samrådet är att utreda om miljöbalken kan antas medföra betydande miljöpåverkan och om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan (tillstånd) och upprättande av MKB. MKB:n kommer att biläggas tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen.

Detta samråd är den andra i ordningen. Under våren 2017 genomfördes ett stråksamråd. Efter stråksamrådet genomfördes en stråkvalsanalys, som sedan konkretiserades ned i sträckningsalternativ och utformning. För den planerade kraftledningen kommer Vattenfall Eldistribution AB att ansöka om nätkoncession för linje.

Öppet hus kommer att hållas den 24 april 2018 klockan 16.00–20.00 i Träffen (sal Hjorten), gamla Folkets hus, på Olof Palmes väg i Nyköping.

Ytterligare information

Alla intresserade är välkomna att komma in med synpunkter. Önskas ytterligare information är det möjligt att ladda ned samrådsunderlag med bilagor nedan. Har ni ytterligare frågor går det bra att kontakta Pöyry Sweden AB, Birgitta Olanders (för övriga frågor) eller Robert Kozelka (för tekniska frågor), via telefonnummer 010-474 17 40 (telefontid vardagar mellan 13.00–15.00). Du kan också kontakta oss via e-post: nykoping.ledningar@poyry.com

Synpunkter i samrådet lämnas skriftligen senast 24 maj 2018 till Pöyry Sweden AB, Erica Lindh, Box 45015, 104 50 Stockholm eller via e-post: nykoping.ledningar@poyry.com.

Sista dag för synpunkter

24 maj 2018

Kontaktperson

Birgitta Olanders

Telefon

010-474 17 40