Nylund-Oxelösund

Vattenfall Eldistribution planerar att söka ny koncession (tillstånd) för befintlig 132 kV ledning mellan Nylund och Oxelösund i Norrköpings, Nyköpings och Oxelösunds kommuner.

Sträckningsförslag Nylund–Oxelösund

Bakgrund

En 132 kV ledning ML3 S2 förser SSAB:s verksamhet i Oxelösund med elkraft samt utgör en viktig del av Vattenfall Eldistributions AB:s regionnät i området. Tillståndet för den befintliga ledningen löper under år 2020 ut. Av denna anledning avser Vattenfall Eldistribution AB att ansöka om ny nätkoncession för linje för befintlig sträckning och utformning av ledningen.

Samråd

Inför ansökan om nätkoncession genomför Vattenfall Eldistribution AB undersökningssamråd enl. 6 kap. miljöbalken. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter och enskilda som berörs av verksamheten. Samrådsunderlag inkl. bilagor finns tillgängligt att ladda ner längst ned på denna sida. Samrådet pågår t.om. 15 november 2019.

Synpunkter lämnas till ansvarig konsult Erik Sundqvist antingen via post eller e-post:

Post:
Sweco Energy
Att: Erik Sundqvist
Box 214
701 44 Örebro

E-post:
erik.sundqvist@sweco.se

Sista dag för synpunkter

15 november 2019

Kontaktperson

Erik Sundqvist, Sweco