Porjus

Vattenfall Eldistributions samråd i Porjus.

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förlängning av koncession (tillstånd) för de befintliga 150 kV luftledningarna Porjus-Kirunavaara, Porjus-Kiruna, Porjus-Gällivare och Porjus-Porsi, samt koncession för den nya ledningen Porjus-Porjusberget.

Inför ansökan genomförs nu samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med berörda fastighetsägare, rättighetsinnehavare, myndigheter, organisationer och föreningar. Efter genomfört samråd kommer en miljökonsekvensbeskrivning att uppföras som utgör underlag till koncessionsansökan.

Ni är välkommen att lämna synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet skriftligen eller via mail senast fredag den 25 mars 2016 till Eva Espling, Sweco Environment AB, Box 110, 901 03 Umeå, e-post eva.espling@sweco.se.

För information om projekten se samrådshandlingar i listan till höger. Ni kan också kontakta Eva för att få ytterligare information, via telefon 090-71 52 62 eller mail.

Sista dag för synpunkter

25 mars 2016

Kontaktperson

Eva Espling

Telefon

090-71 52 62