Rödene

Vattenfall Eldistributions samråd i Rödene.

Ny 132 KV ledning mellan Rödenevindkraftpark och Alingsås, Alingsås kommun, Västra Götalands län.

Samråd enligt 6 kap 4§ Miljöbalken

Samråd införeventuell prövning om tillstånd enligt 7 kap 28 § Miljöbalken (Natura 2000)

Samråd enligt miljöbalkens 12 kap. 6 §

Vattenfall Eldistribution AB avser att söka ny nätkoncession för linje hos Energimarknadsinspektionen. För koncessionsansökan ska samråd hållas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Vattenfall har för avsikt att uppföra en ny 132 kV-ledning mellan den planerade Rödene vindkraftpark och Alingsås i Alingsås kommun.

Syftet är att ansluta den nya planerade vindkraftparken till elnätet, då det idag inte finns någon ledning som kan ansluta tillvindkraftsanläggningen.

Sträckningen går till största delen genom skogsmark, men kommer sedan att behöva dras in i delar av tätorten för att ansluta till nätet.

Vi inbjuder härmed till samråd. En utställning som visar projektet kommer att finnas tillgänglig i foajén till Samhällsbyggnadskontoret på Sveagatan 12 i Alingsås mellan den 19 januari och 6 februari 2015. Representanter från Vattenfall och Pöyry Sweden kommer att finnas på platsonsdagen den 4/2 klockan 15-19 för att svara på frågor.

Alla intresserade hälsas välkomna att komma in med synpunkter. För vidare information och för att beställa samrådsunderlag kontaktas Karolina Karlsdotter på Pöyry Sweden. Tel: 010-474 06 55, e-post:karolina.karlsdotter@poyry.com

Synpunkter i samrådet ska lämnas skriftligen till Pöyry Sweden AB, Att: Karolina Karlsdotter, Box 1002, 405 21 Göteborg eller karolina.karlsdotter@poyry.com senast den 22 februari 2015.

Sista dag för synpunkter

22 februari 2015

Kontaktperson

Karolina Karlsdotter

Telefon

010-474 06 55

Dokument att ladda ner

Rödene samrådsunderlag