Valbo-Gävle norra

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om förlängd nätkoncession för linje för befintlig 70 kV luftledning mellan Valbo och Gävle Norra, i Gävle kommun, Gävleborgs län.

Karta över sträckningen

Bakgrund

Vattenfall ansöker om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 70 kV luftledning mellan Valbo och Gävle Norra, i Gävle kommun, Gävleborgs län.

Syftet med ansökan är att behålla befintlig ledning då den utgör en viktig del av kraftöverföringen i Gävle kommun. Ansökan avser en förlängning av koncessionen tills vidare och avser ej att förändra rådande ledningssträckning.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 16 augusti 2019.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Linn Snarset, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: linn.snarset@wsp.com

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Linn Snarset, Tel: 010-721 04 14, e-mail linn.snarset@wsp.com

Sista dag för synpunkter

16 augusti 2019

Kontaktperson

Linn Snarset

Telefon

010-721 04 14

Dokument att ladda ner