Västra Nordås – Lögda – Stor-Rotliden

Vattenfall håller på att bygga flera vindkraftsparker i kommunerna Åsele och Lycksele. Med anledning av det uppför Vattenfall Eldistribution AB en ny 130 kV kraftledning mellan Västra Nordås – Lögda upp till Stor-Rotliden i Fredrikaområdet i Åsele kommun.

Öppna karta i högre kvalitet 

 

Arbetet beräknas pågå oavbrutet fram till sommaren 2021. Kraftledningsstolpar är monterade och inom kort kommer arbeten med lindragning att påbörjas. Detta innebär att linor dras ut i den nya ledningsgatan. Stundtals kommer dessa linor att hänga på en låg höjd ute i terrängen så vid eventuell vistelse i ledningsgatan och körning med terrängfordon är det viktigt att vara observant och visa aktsamhet. Helikopter kommer stundtals att användas i arbetena.

De nya linorna kommer att skarvas med detonationspressade linskarvar. Inför varje skarvning kommer Vattenfalls personal förvissa sig om att ingen befinner sig inom säkerhetsavståndet som normalt är 50 meter. För att göra omgivningen uppmärksam på att skarvning ska ske så signaleras korta ljudsignaler före skarvning och sedan en lång signal när skarvningen är över. Detonationsskarvarna bullrar mycket och kan höras på längre avstånd. Hästar, kor och andra djur kan bli oroliga under skarvning och behöva särskild omsorg.

Om du som djurägare önskar få avisering en längre stund i förväg ber vi dig vänligen att kontakta oss.

Sprid gärna informationen vidare till den du tror kan bli berörd av detta. Markägare, arrendatorer, djurägare, grannar, jägare, friluftsmänniskor med flera.

 Har du frågor vänligen kontakta:

Projektledare: Jan Funck, Vattenfall Eldistribution AB.
Telefon: 070-209 74 27
E-post: jan.funck@vattenfall.com

 Byggnation: Jesper Mikaelsson Vattenfall Services Nordic AB.
Telefon: 070-352 49 75
E-post: jesper.mikaelsson@vattenfall.com

Kontaktperson

Jan Funck

Telefon

070-209 74 27