ÄL443 Ombyggnation vid Wik-Inn marina

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ombyggnation av befintlig 20 kV- luftledning vid Wik-Inn marina i Nynäshamns kommun, Stockholms län. Marinan planerar att utöka sin verksamhet i området vilket innebär att befintlig luftledning behöver flyttas.

Inför ansökan om nätkoncession genomför Vattenfall Eldistribution AB nu undersökningssamråd enl. 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter och enskilda som berörs av verksamheten. Samrådsunderlag inkl. bilagor finns tillgängligt att ladda ner längst ned på denna sida. Samrådet pågår t.om. 24 februari 2020.

Samrådet omfattar anläggande av både ny luftledning och ny markkabel.

Synpunkter lämnas till ansvarig konsult Erik Sundqvist antingen via post eller e-post:

Post:
Sweco Energy AB
Att: Erik Sundqvist
Box 214
701 44 Örebro

E-post:
erik.sundqvist@sweco.se

Sista dag för synpunkter

24 februari 2020

Kontaktperson

Erik Sundqvist, Sweco

Telefon

-