Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Smarta elnät

Det händer mycket inom energisystemet just nu. Sakta men säkert börjar ett nytt elnät växa fram i Sverige och i Europa. Ett elnät där leveranssäkerhet, hållbarhet och förnybara energikällor står i fokus, och där var och en får en mer aktiv roll i sin egen energianvändning. Vattenfall Eldistribution vill vara drivande för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant och sätta standarden för framtidens energilösningar.

Vart är vi på väg?

Omställning av energisystemet

Som nätägare står vi inför en del utmaningar när vårt energisystem ställs om från storskaliga, planerbara produktionskällor exempelvis kärnkraft till mer småskalig produktion i form av sol och vind. Ett system där konsumenter blir producenter genom att till exempel installera solpaneler på taket.

Tillförlitlig elleverans

I dagens samhälle är vi beroende av el och en stabil elleverans utan strömavbrott till dig som kund är högsta prioritet för oss som elnätsägare. Vattenfall Eldistribution fokuserar utvecklingen framförallt på automation, fellokalisering och övervakning av nätet för att bygga ett tillförlitligt nät med en hög leveranskvalité.

Flexibilitet och lagring av energi

Den största utmaningen med en ökad andel el från sol och vind är att produktionen varierar mellan olika tider på dygnet, olika väderlekar och mellan olika årstider. För att kunna säkerställa att den mesta förnybara produktionen effektivt används behöver både konsumenter och producenter kunna agera flexibelt och även nätägaren har en roll genom att t.ex. dynamiskt hantera kapaciteten i nätet. Lagring är en framtida möjlighet för flexibilitet och därför handlar mycket av dagens forskning om olika sätt man kan lagra variabla energislag som exempelvis sol- och vindkraft.

Smarta mätare - för aktiva elkonsumenter

I ett smart elnät öppnas nya möjligheter för elkonsumenter att vara mer aktiva och engagerade i sin elanvändning. Med nya smarta mätare som snart kommer införas kan du som kund övervaka din elanvändning och styra över din konsumtion genom energitjänster inte bara från din elleverantör utan från flera energitjänstebolag. Du kan till exempel välja att låta varmvattenberedaren eller laddning av elbilen slås på automatiskt när elpriset är lågt. Dessutom kan de smarta mätarna ge oss nätägare möjlighet att förkorta avbrottstider.

Microgrids

Microgrids är, precis som det låter, egna små nät som antingen kan vara kopplad till det stora elnätet eller frånkopplad. Fenomenet är i sig ingen nyhet utan har funnits länge, främst på avlägsna platser dit det stora elnätet inte når. Vissa microgrids kan ge en säkrare elförsörjning genom att hela eller delar av tiden frånkoppla sig från nätet. I takt med att allt fler väljer att investera i batterier och solceller har microgrids blivit en populär lösning för att få förnybar, billig el och samtidigt göra sig potentiellt mindre beroende av elnätet.

Gemensam europeisk elmarknad

För att bygga ett flexibelt, miljövänligt och stabilt elnät samarbetar Vattenfall Eldistribution med andra nätoperatörer i Europa. Stora investeringar krävs med en snabb utbyggnad av infrastrukturen och stärkt överföringskapacitet mellan till exempel Norden och resten av Europa. Tillsammans satsar vi på att möjliggöra ökad andel förnybara energislag, minskade koldioxidutsläppen och gå en ljusare framtid till mötes.