Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Här kan du teckna och säga upp ditt elnätsavtal hos Vattenfall Eldistribution.

Så fungerar elnätsavtalet

Elnätsavtalet är knutet till en adress och måste alltid sägas upp vid en flytt eller om man lämnar sina lokaler av andra skäl. Oavsett om du ska flytta till eller från en bostad som är ansluten till Vattenfall Eldistributions elnät behöver du anmäla detta till oss. Det gäller även om du gjort en flyttanmälan hos adressändring eller ändrat din folkbokföringsadress hos Skatteverket. 

Elhandelsavtal?

På dessa sidor hanterar du endast ditt elnätsavtal hos Vattenfall Eldistribution. Gällande ditt elhandelsavtal kontaktar du ditt elhandelsföretag.