Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Information om våra projektupphandlingar 

Kommande upphandlingar (excel-fil) uppdaterad 2023-02-06

Prognos ovan syftar till planering av kapacitet hos våra leverantörer. Prognosen är baserad på kända förhållanden per dags dato och kan komma att förändras utan föregående avisering. Prognosen utgör på inget sätt en förpliktelse att avropa/upphandla för Vattenfall Eldistribution AB.


Vill du bli leverantör till Vattenfall Eldistribution?

Var med på vår väg mot att bygga framtidens elnät. Här kan du registrera dig och läsa Vattenfalls uppförandekod för leverantörer.

Information till leverantörer