Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Information om våra projektupphandlingar

Prognos nedan syftar till planering av kapacitet hos våra leverantörer. Prognosen är baserad på kända förhållanden per dags dato och kan komma att förändras utan föregående avisering. Prognosen utgör på inget sätt en förpliktelse att avropa/upphandla för Vattenfall Eldistribution AB.

Rapporten erbjuder dynamisk interaktion när du utforskar vår data. Placera muspekaren över i-symbolen för att få mer information. Nedan beskrivs hur du integrerar med rapporten:

  1. Anpassade Filterval: Forma rapportens innehåll efter dina preferenser genom att använda de tillgängliga filtervalen. Välj en eller flera av de filterval som intresserar dig. Rapporten uppdateras omedelbart efter dina val och ger en skräddarsydd översikt.
  2. Dynamisk Informationslista: I tabellen listas våra aktuella singulära upphandlingar. När du klickar på en specifik rad i listan reagerar hela rapporten genom att anpassa sig efter den valda radens data.
  3. Interaktiv Karta: Sverigekartan visar var våra kommande upphandlingar finns. Genom att markera en rad i informationslistan anpassas kartan för att visa den geografiska plats för den valda upphandlingen.

Vid eventuella frågor kontakta oss på entreprenadupphandling@vattenfall.com

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options