Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Visste du att du kan lösa många av dina ärenden på Mina sidor? Du kan bland annat se ditt anslutningsärende, dina fakturor, göra en flyttanmälan, ändra betalsätt och följa din elanvändning. 

Logga in med Bank ID på Mina sidor

Inled ditt elnätsärende direkt på webben. Här har vi samlat alla våra e-tjänster som du kan utföra på egen hand som exempelvis anmäla flytt, ändra betalsätt och beställa bevakning.

E-tjänster och blanketter

Ska du ansluta fastighet, elproduktion eller en elintensiv verksamhet till elnätet? Här guidar vi dig när du vill ansluta dig till vårt elnät.

Läs mer 

Vi installerar nya, smarta elmätare hos alla våra 900 000 kunder. Elmätaren ger dig flera möjligheter, samtidigt som den hjälper oss att balansera elnätet

Läs mer

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options