Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Snart får du en ny smart elmätare

Nu påbörjar vi installationen av nya smarta elmätare hos våra drygt 900 000 elnätskunder. Arbetet påbörjas i mindre skala under vår och sommar och kommer sedan att intensifieras under hösten 2021 och pågå till och med 2024. Regeringen beslutade 2018 att elnätsföretagen ska byta ut eller uppgradera samtliga elmätare i Sverige till nya smarta elmätare med flera nya funktioner innan 2025.

Med den nya smarta elmätaren får du flera nya funktioner och möjligheter. Du kommer få en bättre överblick och kontroll av din elanvändning. Du kan styra din elanvändning över dygnet, så att du använder nätet smart när utrymmet är som störst. Till den nya elmätaren kan du också koppla flera klimatsmarta tjänster för energieffektivisering eller ansluta egna solceller.

Smart för dig och smart för samhället

Informationen från din och alla andra smarta elmätare hjälper oss också att balansera elnätet, eftersom vi kan se var och när elen behövs som mest. Samtidigt som vi lättare kan upptäcka och åtgärda eventuella strömavbrott snabbare. Men viktigast av allt är att de smarta elmätarna bidrar till ett samhälle byggt på smarta lösningar – som gör det enklare att jobba och leva energieffektivt.

Har du Vattenfall Eldistribution som elnätsleverantör, kommer du i god tid före mätarbytet att få information skickad till dig. Säkerställ gärna att vi har uppdaterade kontaktuppgifter så att vi lätt kommer i kontakt med dig när det är dags. I övrigt behöver du inte göra något förrän vi kontaktar dig.

Om du har några frågor om mätarbytet, eller vill veta mer om när vi kommer till ditt område, har vi samlat all information på denna sida.

Tillsammans gör vi elnätet redo för vägen mot ett fossilfritt liv.

In English

You are about to get a new smart electric meter. Please find all information about the new electric meter and the meter replacement at Vattenfalleldistribution.se/matarbyte.