Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sjökabeln har samma elektriska egenskaper som en markkabel och används främst vid längre vattenpassager på platser där det inte är tekniskt möjligt att bygga med annan teknik. Den armerade sjökabeln förläggs med hjälp av båt och placeras på sjöbotten. Där ligger den skyddad från väder och vind, vilket gör den till ett driftsäkert alternativ.

En viss risk finns dock för yttre påverkan från exempelvis större fartyg som lägger ankar. Vid fel på sjökabeln kan felsökning och reparation ta mycket lång tid, då det exempelvis under vinterhalvåret på grund av is kan vara svårt att nå kabeln. Elförsörjningen måste då säkras genom att bygga in möjligheter till omkopplingar i elnätet.

Developer Tools


Cache options

Consumption options