Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Elnätet har en central roll i energiomställningen och elektrifieringen

Sverige har inlett en historisk omställning och står inför en omfattande elektrifiering av samhället. Industrin och transportsektorn står idag för de största koldioxidutsläppen och satsar stort på att byta ut fossila bränslen mot el. Samtidigt ökar utbyggnaden av förnybar elproduktion som vind och sol kraftigt. Därutöver fortsätter digitaliseringen och nya elintensiva verksamheter etableras. I takt med att samhället förändras och elektrifieringen ökar behövs mycket mer el än idag - olika prognoser pekar på att vi år 2045 i Sverige behöver dubbelt så mycket el som i dag.

Elnätet är en samhällskritisk infrastruktur som måste möta behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet. Vi på Vattenfall Eldistribution har ett stort ansvar att bidra till omställningen genom att säkra en tillförlitlig elleverans som möter våra kunders förväntningar så att samhällen, industrier och verksamheter kan fortsätta fungera och utvecklas.

Vår strategi

För att visa på vår ambition att fortsätta möjliggöra en ökad elektrifiering av Sverige och vårt bidrag till energiomställningen har vi tagit fram tydliga strategiska målsättningar. Våra strategiska målsättningar är att till år 2030 ta höjd för att kunna distribuera dubbelt så mycket mer el i vårt elnät och att överföra el med 99,99% leveranssäkerhet.

För att uppnå detta behöver vi
- accelerera utbyggnaden och förnyelsen av elnätet,
- utveckla innovativa lösningar och tjänster för att möta nya kundbehov,
- långsiktiga marknadsförutsättningar kring att bygga och driva elnät,
- säkra kompetens och förmågor,
- samt fortsätta vårda och utveckla våra tillgångar.

Vi står inför ett par mycket utmanande men spännande årtionden, där Vattenfall Eldistribution vill vara med och möjliggöra elektrifieringen och bidra till att Sverige lyckas med energiomställningen för att nå klimatmålen.

Vattenfall Eldistributions vd Annika Viklund presenterar vår strategi för en accelererad elektrifiering och den största omställningen i samhället sedan den industriella revolutionen.

Developer Tools


Cache options

Consumption options