Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

CoordiNet

Inom det avslutade EU-projektet CoordiNet arbetade vi för att möjliggöra lokal flexibilitet i elnäten och på så sätt skapa förutsättningar för att ge våra framtida och nuvarande kunder den anslutning som efterfrågas i närtid.

Vi och övriga elnätsbolag har anslutningsplikt, vilket innebär att vi alltid ansluter de kunder som så önskar, men det kan i dagsläget ta längre tid i väntan på utbyggnaden av elnäten. För att lösa kapacitetsbehovet i samhället arbetade vi både på kort och lång sikt och tillsammans med andra inom EU-projektet CoordiNet.

CoordiNet – en av flera åtgärder för att lösa kapacitetsbristen

Tillsammans med i E.ON och Svenska kraftnät hade vi med EU-projektet CoordiNet fyra marknadsplatser för flexibilitet där elnätens leverantörer och kunder bidrog till att minska kapacitetsbristen med ökad och minskad last samt med ökad och minskad produktion. Genom marknadsplatserna skapades en effektivare användning av energisystemet då värme- och elsektorn kopplades ihop.

Inom projekt CoordiNet arbetade vi för att möjliggöra lokal flexibilitet i elnäten och på så sätt skapa förutsättningar för att ge våra framtida och nuvarande kunder den anslutning som efterfrågades i närtid.

Efter CoordiNet fortsätter flexibilitetsmarknaderna i Uppsala och i delar av Skåne att verka.

Se samtliga videoklipp om Coordinet på youtube

Om CoordiNet

EU-projektet CoordiNet omfattade tre länder och 23 aktörer med en budget på totalt 150 miljoner kronor. I Sverige drevs arbetet främst av Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät. Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för flexibilitet genomfördes i fyra områden i Sverige: Uppland, Gotland, Skåne och Västernorrland/Jämtlands län. Vattenfall Eldistribution deltog med två regionnät i Uppsala och på Gotland. Partners i arbetet var Uppsala kommun, Expektra. Energiforsk och RWTH Aachen.

 

Coordinet.jpg
Från en tidigare demonstration av flexibilitetsmarknad i Uppsala. Från vänster: Tomas Nordqvist - Uppsala Hem, Erik Pelling - kommunalråd Uppsala kommun, Cecilia Sjöstedt - Cytiva (fd GE Healthcare) samt Yvonne Ruwaida - Projektledare CoordiNet, Vattenfall Eldistribution.

CoordiNet-forum

Den 18:e oktober, 2022, avslutades den svenska delen av projektet formellt genom det åttonde och sista CoordiNet-forum som var en del av konferensen Framtidens Elsystem. CoordiNets presentation kan ses digitalt i efterhand en dryg halvtimme in i inspelningen som finns publicerad på konferensens hemsida. Slutsatser och lärdomar om vad som behövs för att vidareutveckla flexibilitetslösningar i Sverige att presenterades. 

Här finns slutrapporten för nedladdning The final report of the Swedish Coordinet demostration

CoordiNet – lärande om flexibilitetsmarknad

Läs mer om resultaten från vintern 2020/2021. Här har vi samlat våra erfarenheter från vad vi har lärt oss under de dryga två åren som projektet varit igång. 

Ta reda på vad vi har lärt oss hittills

Lyssna på Energistrategipodden om flexmarknaden, med Yvonne Ruwaida

Mer information

coordinet-project.eu/

coordinet-project.eu/cascadingfunds/sweden

twitter.com/CoordinetS

energiforsk.se/program/coordinet/

www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/forskning-och-utveckling/pagaende-fou-projekt/coordinet/

www.eon.se/foeretag/elnaet/switch/marknader-produkter