Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Markkabel: Laggarhult

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB avser att bygga tre nya parallellgående 130 kV kraftledningar vid Laggarhult i Katrineholm, se karta ovan.

På grund av platsbrist är en luftledning inte möjlig, därför planeras de nya 130 kV Ledningarna att förläggas under mark. Syftet med de nya ledningarna är att förse en större industrikund med el. Kunden har idag verksamhet i Katrineholm och är anslutna mot befintlig 20 kV nät via den 130/20 kV transformatorstation som finns i Laggarhult.

Planerade ledningsåtgärder samt bedömd miljöpåverkan beskrivs utförligare i samrådsunderlaget som finns i dokumentlistan nedan.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder härmed till undersökningssamråd för Länsstyrelsen i Södermanlands län, Katrineholms kommun och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet genomförs skriftligen.

Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter t.o.m.  26 mars 2021.

Synpunkter och yttrande skickas till henrik.hylen@sweco.se

alternativt:

Sweco Energy AB
Att: Henrik Hylén
Box 340 44
100 26 Stockholm

Önskas ytterligare information, svar på frågor eller beställning av samrådsunderlaget per post, kontakta Henrik Hylén (076-865 30 94).

Sista dag för synpunkter

26 mars 2021

Kontaktperson

Henrik Hylén

Telefon

076-865 30 94

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag