Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Önum

Bakgrund

Den befintliga 40 kV-ledningen TL191 överför effekt till Vattenfall Eldistributions station TT1919 Önum där Kvänumbygdens Energi ekonomiska förening är kund. Kvänumbygdens Energi har i sin tur Volvo Penta som kund. I nuläget kan TT1919 Önum reservmatas från underliggande nät vilket ägs av Kvänumbygdens Energi. Med tiden har lasten i stationen ökat, både i Vattenfall Eldistributions nät och likaså i Kvänumbygdens Energis nät och därmed klarar nuvarande reservmatning inte att överföra hela den aktuella lasten i de fall reservmatning blir nödvändigt, t.ex. vid underhållsarbeten eller störningar.

Det finns därför ett behov av att uppföra ytterligare en 40 kV-ledning som kan överföra hela den aktuella lasten till stationen TT1919 Önum och Vattenfall Eldistribution utreder nu vart en ny ledning skulle kunna placeras.

Föreslagen sträckning

En sträckning har tagits fram, markerad i rött på kartan, som löper längs med en befintlig ledning, från en avgreningspunkt till huvudledningen, sydost om Trafikplats Vara, till station Önum. Projektet och sträckningen beskrivs närmre i samrådsunderlaget, som kan laddas ned på denna sida.

Nu sker samråd 

Inför ansökan om tillstånd  (nätkoncession för linje) ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 24-25 §§ miljöbalken. Detta samråd sker med berörd länsstyrelse, kommun och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Vi tar tacksamt emot synpunkter på projektet t.o.m. den 20 juli 2018.

Synpunkter skickas till 

NEKTAB, att. Hanna Erixon, Nohabgatan 12 E, 46153 Trollhättan eller e-post hanna.erixon@nektab.se

Önskas mer information, beställning av samrådsunderlag eller svar på frågor, kontakta gärna Hanna Erixon, tele 072-14 83 524, e-post hanna.erixon@nektab.se

Sista dag för synpunkter

20 juli 2018

Kontaktperson

Hanna Erixon

Telefon

072-14 83 524

Dokument att ladda ner

Samrådshandling

Kartbild Önum