Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ersättning och avgifter kan variera beroende på om du är ansluten till vårt elnät i norr eller söder. Se på kartan vilket område ditt företag tillhör.

Bild

Egen elproduktion

När du producerar mindre el än vad du använder under ett kalenderår.

Ersättning fr.o.m. 1 juli 2023

Ersättning fr.o.m. 1 januari 2023

Småskalig elproduktion upp till 1500 kW

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

Ersättning och avgifter fr.o.m. 1 juli 2023

Ersättning och avgifter fr.o.m. 1 januari 2023

Storskalig elproduktion över 1500 kW

När du producerar mer el än vad du använder under ett kalenderår.

Ersättning och avgifter fr.o.m. 1 juli 2023

Ersättning och avgifter fr.o.m. 1 januari 2023

Planerar du en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW vill vi att du ansluter till vårt högspänningsnät. Fyll i vårt kontaktformulär.

Fyll i formuläret 

Developer Tools


Cache options

Consumption options