Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ersättning

Ersättning för egen elproduktion (tidigare benämnda tariffer för mikroproduktion) avser att ge energiersättning för den nätnytta som uppstår vid inmatning av el till Vattenfalls elnät i anslutningspunkter där kunden är en uttagskund.

 

Här hittar du ersättning och avgifter för både kommersiell och egen elproduktion. Alla avgifter och ersättningar är exklusive moms för företag.

Läs mer

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options