vattenfall

Anmäl skada

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra allmänna avtalsvillkor (PDF)

För vissa skador kan vi kräva en reparatörsrapport. Använd vår blankett om din reparatör inte har en egen. Alla dokument bifogas i steg 4.

How to change language on this webpage

Kontaktuppgifter

Fyll i formuläret automatiskt

Logga in så fyller vi i delar av uppgifterna.

Logga in

Om skadan

Har du anmält skadan till ditt försäkringsbolag?
Berätta gärna hur skadan uppstod och dess omfattning.

Vad har blivit skadat?  Beskriv varje föremål och uppge följande information:

 • Föremål - varumärke

 • Inköpsår

 • Inköpspris (sek)

 • Dagens inköpspris (sek)

 • Reparationskostnad (sek)

 • Anspråk (sek)

Exempel: Kylskåp Electrolux / inköpsår: 2019 / inköpspris: 11 000 kr / dagens inköpspris: 9 300 kr / reparationskostnad: 5 000 kr / anspråk : 5 000 kr

Vad har blivit skadat?  Beskriv varje föremål och uppge följande information:

 • Föremål - varumärke

 • Inköpsår

 • Inköpspris (sek)

 • Dagens inköpspris (sek)

 • Reparationskostnad (sek)

 • Anspråk (sek)

Exempel: Kylskåp Electrolux / inköpsår: 2019 / inköpspris: 11 000 kr / dagens inköpspris: 9 300 kr / reparationskostnad: 5 000 kr / anspråk : 5 000 kr

Beskriv gärna föremålen så utförligt som möjligt.
Ange totalt ersättningskrav i sek. Alltså hur mycket pengar du kräver i ersättning för den skada som vi orsakat dig och din egendom.

Bekräfta dina uppgifter

Nedan visas en sammanställning av lämnade uppgifter. Vänligen kontrollera att allting stämmer:

Personnummer:
Namn:

Anläggnings-ID:
Telefon:
E-postadress:
Anmält till försäkringsbolag:
Bank:

Clearingnummer:

Kontonummer:

Skadedatum:

Skadans uppkomst:
Skadad egendom:
Totalt anspråk:

I nästa steg bifogar du dokument för att styrka skadan.

Nedan visas en sammanställning av lämnade uppgifter. Vänligen kontrollera att allting stämmer:

Personnummer: ::Personnummer::
Namn:
::Förnamn:: ::Efternamn::
Anläggnings-ID: ::Anläggnings-ID (valfri)::
Telefon: ::Telefonnummer::
E-postadress: ::E-postadress::
Anmält till försäkringsbolag: ::Har du anmält skadan till ditt försäkringsbolag?::
Bank:
::Din bank::
Clearingnummer:
::Clearingnummer::
Kontonummer:
::Kontonummer::
Skadedatum:
::Skadedatum::
Skadans uppkomst: ::Beskriv skadans uppkomst::
Skadad egendom: ::Skadad egendom::
Totalt anspråk: ::Anspråk::

I nästa steg bifogar du dokument för att styrka skadan.

Underlag

 • Bifoga verifikationer som styrker ditt innehav, föremålets värde och uppkommen skada. Det kan vara kvitton, reparatörsrapporter och intyg från arbetsgivare vid förlorad arbetsinkomst.
 • Är Vattenfall Eldistribution AB ansvarigt för din skada ersätter vi även din eventuella kostnad för reparatörsrapporten. 
 • Matvaror som blivit förstörda vid ett längre elavbrott vill vi att du dokumenterar med foton.
 • Om underlaget ej är tillräckligt för att bedöma skada och ersättningskrav kommer vi att kontakta dig för en komplettering.
 • För vissa skador kan vi kräva en reparatörsrapport. Använd vår blankett om din reparatör inte har en egen.
  Reparatörsrapport
 • Bifoga verifikationer som styrker ditt innehav, föremålets värde och uppkommen skada. Det kan vara kvitton, reparatörsrapporter och intyg från arbetsgivare vid förlorad arbetsinkomst.
 • Är Vattenfall Eldistribution AB ansvarigt för din skada ersätter vi även din eventuella kostnad för reparatörsrapporten. 
 • Matvaror som blivit förstörda vid ett längre elavbrott vill vi att du dokumenterar med foton.
 • Om underlaget ej är tillräckligt för att bedöma skada och ersättningskrav kommer vi att kontakta dig för en komplettering.
 • För vissa skador kan vi kräva en reparatörsrapport. Använd vår blankett om din reparatör inte har en egen.
  Reparatörsrapport
Dra och släpp dina filer här Upp till 4MB
jpg, png, pdf, xlsx, docx

  Developer Tools


  Cache options

  Backend options

  Consumption options