Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Change language / Byt språk

How do I change language on the website?

Please use the language setting option of your browser to set your language. Your browser will then translate the page for you.

Below, we show you some ways to change language in the most common browsers:

Google Chrome

Google Chrome comes with an integrated translation tool ready for use.

Computer:
 1. Open Chrome on your computer.
 2. In the top right corner, click the menu.
 3. Click Settings > Show advanced settings.
 4. In the “Languages” section, check or uncheck the box next to Offer to translate pages that aren't in the language I read.
 5. Optional: To change which languages you want translated, click Language and input settings.
 
Android smart phone or tablet:
 1. Open the Chrome app.
 2. Tap the menu.
 3. Tap on Settings > Website-Site settings > Language.
 4. Check or uncheck "Google Translate" to turn page translation on or off.
 5. When done, touch Back.
 
iPhone or iPad:
 1. Open the Chrome app.
 2. Tap the Menu.
 3. Tap Settings > Content settings > Google Translate.
 4. Tap the slider to turn page translation on or off.
 5. Tap Done.

Microsoft Edge

Computer:
 1. Open Microsoft Edge on your computer.
 2. In the top right corner, click the menu.
 3. Click Settings – then languages
 4. In the “Languages” section, check or uncheck the box next to Offer to translate pages that aren't in the language I read.

Safari

To use a translation function in Safari, an extension must be installed.

To get started, choose Preferences from the Safari menu, select the Extensions tab, and click the checkbox to turn on the extension.

You will find several plug-ins on the website https://extensions.apple.com/?q=translate to translate websites. To get started, choose Preferences from the Safari menu, select the Extensions tab, and click the checkbox to turn on the extension.

Mozilla Firefox

To work with the translation function in Mozilla Firefox, you will require an extra add-on that can be integrated into the browser free of charge.

You will find it here: https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/extensions/language-support/

Internet Explorer

To use a translation function in Internet Explorer, an add-on or plug-in must be installed. The standard Google Toolbar is one of the means that can be used to do this.


Hur byter jag språk på webbsidan?

Använd språkinställningarna i din webbläsare för att byta språk.
Nedan visar vi några sätt att byta språk i de vanligaste webbläsarna:

Google Chrome

Google Chrome levereras med ett integrerat översättningsverktyg redo att användas.

Dator:
 1. Öppna Chrome på din dator.
 2. Klicka på menyn uppe till höger.
 3. Klicka på Inställningar> Visa avancerade inställningar.
 4. Markera eller avmarkera rutan bredvid Erbjud att översätta sidor som inte finns på det språk jag läser i avsnittet ”Språk”.
 5. Valfritt: Om du vill ändra vilka språk du vill översätta klickar du på Språk och inmatningsinställningar.
 
Android-smarttelefon eller surfplatta:
 1. Öppna Chrome-appen.
 2. Tryck på menyn.
 3. Klicka på Inställningar> Webbplats-webbplatsinställningar> Språk.
 4. Markera eller avmarkera "Google Translate" för att aktivera eller inaktivera sidöversättning.
 5. När du är klar trycker du på Tillbaka.
 
iPhone eller iPad:
 1. Öppna Chrome-appen.
 2. Klicka på menyn.
 3. Tryck på Inställningar> Innehållsinställningar> Google Översätt.
 4. Tryck på skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera sidöversättning.
 5. Tryck på Klar.

 

Microsoft Edge:

Dator:
 1. Öppna Microsoft Edge på din dator.
 2. Klicka på menyn uppe till höger.
 3. Klicka på Inställningar – därefter språk
 4. Markera eller avmarkera rutan bredvid Erbjud att översätta sidor som inte är på ett språk som jag läser läser i avsnittet ”Språk du föredrar”

Safari

För att kunna använda en översättningsfunktion i Safari måste ett plugin-program installeras. Du hittar plugin-program här: https://extensions.apple.com/?q=translate

Klicka bara på länken "Installera nu" under plugin-programmet.

Mozilla Firefox

För att arbeta med översättningsfunktionen i Mozilla Firefox behöver du ett extra tillägg som kan integreras gratis i webbläsaren.

Du hittar den här: https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/extensions/language-support/

Internet Explorer

För att kunna använda en översättningsfunktion i Internet Explorer måste ett tillägg eller plugin-program installeras. Standardverktygsfältet i Google är ett av de medel som kan användas för att göra detta.

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options