Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Chrishani Jayaweera har koll på Vattenfall Eldistributions kunddata och förmedlar värdefulla insikter som är både företaget och samhället till godo.

Ett intresse för både samhällsvetenskap och teknik och en vilja att förstå hur samhället förändras och hur man kan påverka det som händer ledde till the perfect match för Chrishani Jayaweera: ett jobb som marknadsanalytiker på Vattenfall Eldistribution.

– Här får jag så mycket kunskap och insikter som kan användas till något som gör stor nytta. Jag tycker om att fundera på framtiden och klura på intressanta problem och samhällsutvecklingen. Nu är det en del av mitt jobb att förstå hur världen fungerar, säger Chrishani Jayaweera.

Hennes väg hit gick via Tekniksprånget och en rolig praktik på Sandvik som fick Chrishani Jayaweera att studera vidare till civilingenjör. Hon valde teknisk fysik på Uppsala universitet med inriktning beräkningsvetenskap, och vet hur man använder data till att göra numeriska och matematiska modeller och prognoser om framtiden.

Under studierna jobbade hon som extra som konsult på Vattenfall Services i Uppsala som affärstöd och fick där upp ögonen för Vattenfall som arbetsgivare. Det var kul att jobba där då det var omhändertagande miljö, men också för att det är en arbetsplats med en möjlighet att utvecklas med stor frihet och ansvar.

Avstamp som trainee
Hon började som international trainee, en ingång som gav henne möjligheten att jobbrotera och få en inblick i olika delar av hela koncernen. Parallellt med sin tjänst på Vattenfall Eldistribution har hon under traineeåret jobbat på tradinggolvet i Hamburg och med havsbaserad vindkraft i London och Amsterdam. Hon har deltagit i många olika aktiviteter som har gett nya perspektiv som hon tog med sig till sin hemmaorganisation på Vattenfall Eldistribution, Customer information & Insights.

Här jobbar Chrishani med kund- och marknadsinsikter. Det dagliga arbetet går ut på att bearbeta data från kunder och kommuner, titta på samhällstrender och omvärldsförutsättningar, och sammanställa till marknadsanalyser och effektprognoser. Exempelvis har avdelningen tagit fram prognoser för solcellsanslutningar och laddinfra. Insikterna blir underlag för hur företaget utvecklas och rustar för framtiden och siffrorna vägleder inte bara Vattenfall Eldistribution utan även till del kommuner och företag.

"Helt rätt bransch att vara i"
Jobbet innebär mycket samverkan inom verksamheten och att ha koll på omvärlden för att förstå förändringarna och hur det påverkar företaget.

– Just nu diskuteras el och elnät överallt och det är helt rätt bransch att vara i just nu. Det sker så omfattande förändringar och det är så stora frågor vi jobbar med. Och här får jag en inblick som andra kanske inte har, och så får jag sätta pusselbitarna på rätt plats för att vi ska få den stora bilden, säger hon.

Hur är Vattenfall Eldistribution som arbetsgivare?
– Det är väldigt roligt att jobba här och det händer något hela tiden. Det märks att Vattenfall Eldistribution satsar på oss och att vi ska växa och bli större och ännu bättre. Det är spännande att vara en del av den här förändringen och att alla vi på företaget är med och formar framtiden.

Hon beskriver företaget som öppet för ständiga förbättringar och med en varm och accepterande arbetsmiljö – och med en positiv idrottskultur. Kollegorna är viktiga, chefen känner tillit till sina medarbetare.

– Det här är ett företag där man kan vara sig själv och där man får stor frihet. Det är väldigt avslappnat, prestigelöst. Något som slog mig när jag började är hur stark idrottskulturen är, många är aktiva i idrottsföreningen och den entusiasmen sprider sig och skapar ett stort engagemang och gemenskap. Det anordnas även stora event som VM, Vattenfallmästerskapen som är roliga att få ta del av även om man själv inte aktivt idrottar.

Lär känna fler av våra medarbetare

 

Vi på Vattenfall Eldistribution behöver bli fler. Vill du göra det möjligt att leva fossilfritt?

Här finns alla våra lediga jobb

Developer Tools


Cache options

Consumption options