Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Från telekomvärlden till energibranschen. När Alexander Mossberg tog nästa kliv i karriären var det inget stort steg i det okända – att jobba med IT är förändligt och här på Vattenfall Eldistribution får han samtidigt bidra med samhällsnytta. 

Om man ska vara riktigt petig så började Alexander Mossberg sin karriär inom energisektorn. Han är utbildad energiingenjör och jobbade på Ringhals som konstruktör i ett par år innan han studerade vidare och tog sin kandidatexamen i systemvetenskap 2003. Efter en lång IT-karriär på Ericsson, med olika positioner både utomlands och i Sverige, återvände han 2022 till Vattenfall. 

– Energibranschen är jättehet just nu så tajmingen var perfekt. Jag tyckte rollen lät intressant och lockades av att vara på Vattenfall, det är ett spännande företag i framkant, säger Alexander Mossberg. 

Den positiva bilden av Vattenfall som arbetsgivare förstärktes av en bra introduktion och onboarding. Han fick en bra start i det nya jobbet och stortrivs.  

Alexander Mossberg är ansvarig för asset hubben, en av fem utvecklingshubbar på Vattenfall Eldistribution, och är operativt ansvarig för tre team som förvaltar och utvecklar digitala arbetsorderflöden i SAP, ett viktigt jobb som innebär att allt arbete som entreprenörer ute i fält genomför registreras i en app. Asset hubben hanterar alla faser i ett IT-projekts livscykel, från planering till genomförande och kvalitetssäkring och med förbättringsåtgärder efter projektslut. Dessutom jobbar hubben även med incidenter. 

Att jobba med incidenter kräver flexibilitet och att man måste prioritera – systemen måste alltid fungera. Alexander och hans team jobbar agilt enligt Scrum, en välbeprövad metod som driver arbetet framåt även när det händer sådant som är svårt att förutsäga.  

– Det är just kombinationen som jag uppskattar mest, att vi är med hela vägen i ett projekt och att det händer något hela tiden. Det är väldigt stimulerande att jobba så brett och varierande, säger Alexander Mossberg. 

Han gillar också den internationella miljön och de många kontaktytorna både internt mot andra funktioner i företaget och externt mot entreprenörer. I hans team ingår både medarbetare på Vattenfall Eldistribution och allokerade resurser från Vattenfall IT i Sverige och utomlands. Han uppskattar möjligheten att kunna träffas fysiskt regelbundet, trots att teamet är utspritt. 

Som operativ chef har Alexander inget personalansvar men ett stort ansvar för att se till så att asset hubben levererar enligt budget. Han jobbar nära de andra hubbarna på företaget, i synnerhet webbhubben och analyticshubben, och samverkar och koordinerar mycket med hubbcheferna i ekonomifrågor och förvaltning. Just nu växer assethubben, och hela företaget jobbar framåt och uppåt, något Alexander tycker känns inspirerande.

– Att jobba med IT på Vattenfall Eldistribution är roligt och det är otroligt spännande att vara en del av, och jobba mitt i, elektrifieringen. 

Lär känna fler av våra medarbetare

 

Vi på Vattenfall Eldistribution behöver bli fler. Vill du göra det möjligt att leva fossilfritt?

Här finns alla våra lediga jobb

Developer Tools


Cache options

Consumption options