Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bayan Jassim jobbar som förstudieledare med uppdrag att genomföra projektering som ska förbättra och utveckla elnätet.

– Ett elnätsföretag behöver hela tiden analysera behovet av investeringar i deras elnät. I min tidigare roll som planeringsingenjör arbetade jag mestadels med att analysera och ta fram planer för vad som behövde göras inom elnätet. I min nuvarande roll som förstudieledare är fokus istället på att genomföra planerna för de projekt som har beslutats, säger Bayan.

Enligt Bayan är de olika utmaningarna som hon möter det roligaste med jobbet.

- Till exempel kan det ligga en utmaning i att argumentera kring varför ett projekt bör prioriteras och den delen av jobbet tycker jag är rolig. Jag uppskattar också att jag träffar mycket människor, både interna och externa kontakter med kunder.

- Eftersom jag har ett stort miljöintresse är det även stimulerande att befinna sig i en bransch som har stora möjligheter att göra insatser för miljön, exempelvis genom att ta fram energieffektiva och klimatsmarta lösningar.

Hänger med i utvecklingen av ny teknik och kunskap
– I det här arbetet är det nödvändigt att hålla en hög kunskapsnivå och att hela tiden utveckla sin kompetens är en utmaning i sig. Dessutom gäller det att hänga med i utvecklingen vad gäller nya idéer, ny teknik och ny kunskap. Men det är väldigt roligt att lära sig nytt också.

– I projekten är det också en utmaning att komma fram till bra och effektiva lösningar. Väl genomförda djupstudier i kombination med en hög kunskapsnivå förbättrar förutsättningarna för att hitta den bästa lösningen.

Att ständigt utvecklas och få nya intryck
– Jag har arbetat här i några år nu och är inne på min andra tjänst. Jag har märkt att det finns bra möjligheter att fortsätta utvecklas och att byta arbetsuppgifter eller avdelning här. Det är något jag uppskattar. Man brukar säga att det inte finns något värre för en ingenjör än att känna sig instängd och att inte längre få nya intryck. På Vattenfall Eldistribution är det inte så utan här utvecklas jag hela tiden.

Lär känna fler av våra medarbetare

 

Vi på Vattenfall Eldistribution behöver bli fler. Vill du göra det möjligt att leva fossilfritt?

Här finns alla våra lediga jobb

Developer Tools


Cache options

Consumption options