Regeringen har den 20 januari givit mer information om förslaget till elpriskompensation till de hushåll som drabbats av höga elpriser. Elnätsbolagen är ombedda att administrera stödet till våra kunder. Vi kommer nu att fortsätta analysera hur vi kan hantera detta så snabbt och smidigt som möjligt. Vi uppdaterar informationen löpande.Läs mer här

Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till hushåll, företag och samhälle. Vi möjliggör energiomställningen genom ett effektivt elnät som möter behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet.