Våra senaste nyheter

Vattenfall Eldistribution har släppt sin årliga Nätrapport. Rapporten tas fram för att ge en översikt av leveranskvaliteten i Vattenfall Eldistributions nät. I rapporten framgår bland annat att nio av tio kunder i norra Sverige hade strömavbrott under 2015 och att det genomsnittliga antalet avbrottsminuter är cirka tre gånger fler i norra jämfört med södra Sverige.

Till och med år 2020 planerar Vattenfall Eldistribution att investera cirka 400 miljoner kronor för att förbättra elnätet i Örnsköldsvik med omnejd.

Vattenfall Eldistribution investerar cirka 4 miljarder per år för att underhålla och utveckla elnätet. Ett av alla pågående projekt är att vi i en första etapp investerar cirka 12 miljoner i nya elnätskablar i Tumba i södra Stockholm.  

Vanliga frågor & svar

När du loggar in på Mina sidor ser du alla dina fakturor och betalstatus, upp till fem år tillbaka i tiden. För att logga in på Mina sidor behöver du kundnummer och personlig kod. Dessa uppgifter hittar du på en gammal faktura.

Har du inte några inloggningsuppgifter till hands kan du alltid kontakta vår kundservice på 020-82 00 00 så hjälper vi dig.

Vi skickar ut en påminnelse om din faktura inte är betalad i tid. Utskicket görs automatiskt när fakturan är förfallen till betalning.

Har du betalat fakturan och ändå fått en påminnelse? Kontrollera att du skrivit rätt OCR-nummer och belopp på din inbetalning. Båda uppgifterna finns på det förtryckta inbetalningskortet. Om OCR-nummer eller belopp inte stämmer med det som är skrivet på fakturan, eller om uppgifterna är otydligt handskrivna, måste betalningen bearbetas för hand. Det kan ta någon dag extra och därför kan en påminnelse ha skickats till dig.

Avgiften för påminnelsen är 60 kronor och läggs på nästkommande faktura.

För att logga in på Mina sidor behöver du ditt kundnummer och din personliga kod. Dessa uppgifter finner du uppe till höger på din faktura. Om du är ny kund hos oss får du dina inloggningsuppgifter med första fakturan. Har du frågor kring ditt avtal innan du fått din första faktura är du välkommen att kontakta kundservice.

Kundnumret består av tio (10) siffror och pinkoden av fyra (4) siffror.

  1. Fyll i ditt kundnummer
  2. Fyll i din kod
  3. Klicka på "Logga in"

Observera att du antingen måste logga in med kundnummer och pinkod eller med den e-post och det lösenord du själv valt. För att använda din e-post måste du först logga in på Mina sidor och registrera den.

Olika tider gäller beroende på om du flyttar in eller ut.

Flytta ut
Tio dagar innan du flyttar ut behöver vi din anmälan. Om du inte anmäler din flytt i tid står du som betalningsansvarig till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst.

Flytta in
Senast fem dagar innan du flyttar in måste du anmäla det till oss, då det kan ta upp till fem dagar att få på strömmen.

Om du är sen med din anmälan, ring oss på 020-82 00 00 så snart du kan.

Elnätspriset är baserat på storleken på din huvudsäkring. Det innebär att en höjning eller sänkning av huvudsäkringen påverkar ditt pris. Det är viktigt att huvudsäkringen är dimensionerad för din elanvändning. Anlita en behörig elinstallatör om du vill ändra huvudsäkring. Du kan även välja att ha en tidstariff om du använder mycket el och kan styra din användning till kvällstid. Läs mer om hur du kan minska din elnätskostnad.