Vi levererar el hem till dig

Våra senaste nyheter

Vattenfall Eldistribution höjer den månatliga elnätsavgiften med i genomsnitt 6 procent. Höjningen motsvarar i genomsnitt 45 kronor för en villaägare och 12 kronor för en lägenhetskund. Ändringen träder i kraft 1 januari 2018. Höjningen gör det möjligt att öka investeringarna i elnätet för att minska avbrotten, inte minst på landsbygden. Beslutet berör 870 000 privat- och företagskunder. 

06/07/2017

Vattenfall Eldistribution har släppt sin årliga Nätrapport. Rapporten tas fram för att ge en översikt av leveranskvaliteten i Vattenfall Eldistributions nät. I rapporten framgår att andelen kunder som drabbas av elavbrott under 2016 har minskat något jämfört med föregående år. Skillnaden i leveranssäkerhet mellan nätområde Nord och Syd fortsätter dock att öka. Under året drabbades 64 procent av företagets kunder av elavbrott. I nätområde Nord  var motsvarande siffra 87 procent. Kunderna i nätområde Nord drabbas av nästan fyra gånger fler avbrott per år än kunderna i nätområde Syd.  05/07/2017

Vattenfall Eldistribution arbetar intensivt med att uppgradera och framtidssäkra elnätet i Dalsland. Under en fyraårsperiod investeras drygt 200 miljoner kronor i ett flertal projekt för att skapa ett smartare och säkrare elnät som ger färre strömavbrott och en trygg elförsörjning. Anslutning till en ny vindkraftpark i Ränsliden gör också att elnätet behöver förstärkas för att kunna generera en god elkvalitet. 

30/06/2017

Jobba hos oss

Energibranschen - världens mest spännande bransch, tycker vi på Vattenfall Eldistribution. Vill du vara med och påverka morgondagens miljösmarta samhälle? Vi är ständigt på jakt efter medarbetare som vill forma framtiden och vi erbjuder jobb inom flera olika yrkesområden.

Jobba hos oss