Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vår verksamhet och en trygg elleverans är avgörande för att Sverige ska fungera idag och i framtiden. Vi bygger, driver och underhåller vårt elnät samt upprätthåller en robust, tillförlitlig och kostnadseffektiv elleverans.
För att möjliggöra framtidens fossilfria samhälle investerar vi stort i elnätet. Under 2022 satsade vi cirka 5,5 miljarder kronor på att modernisera och vädersäkra elnätet och vi accelererar investeringarna nästkommande år. Satsningarna behövs för att anpassa elnätet till framtidens behov där bland annat transportsektorn och industriprocesser elektrifieras.

Vi förser Sverige med el varje dag, dygnet runt, och rustar elnätet för en fossilfri framtid.

Läs mer