Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vi förser Sverige med el varje dag, dygnet runt, och rustar elnätet för en fossilfri framtid.

Läs mer

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options