Vi levererar el av hög kvalitet till ditt företag

Industrier i fokus

Våra senast nyheter

El är en förutsättning för att vi ska kunna ha den livsstil som vi har idag.

Vattenfall Eldistributions bidrag till Giwewatts ger nya solenergilampor till skolor i Homa Bay County i Nyanza Province of Kenya.

Utvecklingen är stark i Järfälla  och Vattenfall Eldistribution förstärker nu elnätet på sträckan mellan Kallhäll och Lövstafjärden för att möta kommunens ökade behov av el. Arbetet beräknas vara klart i november 2017 och Järfällas elnät kommer då att vara driftsäkrare och ha en högre kapacitet.