Vi levererar el av hög kvalitet till ditt företag

Våra senast nyheter

El är en förutsättning för att vi ska kunna ha den livsstil som vi har idag.

Vattenfall Eldistributions bidrag till Giwewatts ger nya solenergilampor till skolor i Homa Bay County i Nyanza Province of Kenya.

Utvecklingen är stark i Järfälla  och Vattenfall Eldistribution förstärker nu elnätet på sträckan mellan Kallhäll och Lövstafjärden för att möta kommunens ökade behov av el. Arbetet beräknas vara klart i november 2017 och Järfällas elnät kommer då att vara driftsäkrare och ha en högre kapacitet.

Industrier i fokus