Vi levererar el av hög kvalitet till ditt företag

Våra senast nyheter

Vattenfall Eldistribution höjer den månatliga elnätsavgiften med i genomsnitt 6 procent. Höjningen motsvarar i genomsnitt 45 kronor för en villaägare och 12 kronor för en lägenhetskund. Ändringen träder i kraft 1 januari 2018. Höjningen gör det möjligt att öka investeringarna i elnätet för att minska avbrotten, inte minst på landsbygden. Beslutet berör 870 000 privat- och företagskunder. 

06/07/2017

Vattenfall Eldistribution har släppt sin årliga Nätrapport. Rapporten tas fram för att ge en översikt av leveranskvaliteten i Vattenfall Eldistributions nät. I rapporten framgår att andelen kunder som drabbas av elavbrott under 2016 har minskat något jämfört med föregående år. Skillnaden i leveranssäkerhet mellan nätområde Nord och Syd fortsätter dock att öka. Under året drabbades 64 procent av företagets kunder av elavbrott. I nätområde Nord  var motsvarande siffra 87 procent. Kunderna i nätområde Nord drabbas av nästan fyra gånger fler avbrott per år än kunderna i nätområde Syd.  05/07/2017

Vattenfall Eldistribution arbetar intensivt med att uppgradera och framtidssäkra elnätet i Dalsland. Under en fyraårsperiod investeras drygt 200 miljoner kronor i ett flertal projekt för att skapa ett smartare och säkrare elnät som ger färre strömavbrott och en trygg elförsörjning. Anslutning till en ny vindkraftpark i Ränsliden gör också att elnätet behöver förstärkas för att kunna generera en god elkvalitet. 

30/06/2017

Industrier i fokus