Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

De tekniska riktlinjerna har en hög detaljeringsgrad och riktar sig till konsulter, leverantörer och entreprenörer för ny- och ombyggnation av våra elanläggningar. VTR gäller för Vattenfall Eldistribution AB transformatorstationer med konstruktionsspänning 7,2 - 420 kV där ingen annan spänningsnivå anges.

På denna sida publiceras aktuell version av tekniska riktlinjer.

Tekniska riktlinjer bifogat i avtal är alltid gällande om inget annat överenskommits.

Kontaktuppgifter: vtr@vattenfall.com

Tekniska riktlinjer att ladda ner

Arkiv – äldre versioner av tekniska riktlinjer 

Developer Tools


Cache options

Consumption options