Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

sthlmflex - En första rapport

Med sthlmflex kunde Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution och Ellevio samverka på nya och koordinerade sätt för att klara Stockholmsregionens kapacitetsutmaning.

Regionnätsbolagen Vattenfall Eldistribution och Ellevio hade möjlighet att avropa flexibilitetstjänster från såväl nya flexibilitetsleverantörer som från befintliga tillgänglighetsavtal. Flexibilitetsmarknaden gav en möjlighet för alla regionnätsbolag att använda resurser i Stockholmsregionen oberoende av resursens placering. Både sektorkoppling mellan el och värme samt en mer effektiv användning av elnätet uppnåddes.

Vintern 2020/2021 i Stockholmsregionen var enligt SMHI lite mildare än normalt med några kallare veckor i februari. Vintern var inte en för elnät dimensionerade tioårsvinter. Samtidigt hade Stockholmsregionen en god tillgång på lokal elproduktion och stamnätet hade normal driftssituation. Eventuell påverkan på kapacitetsbehovet pga. Covid-19 har inte analyserats.

Flexibilitetsmarknaden etablerades väldigt snabbt. Flexleverantörer behöver ledtid för att kunna delta på en flexibilitetsmarknad. Sex flexibilitetsleverantörer blev medlemmar på flexibilitetsmarknaden, varav fyra deltog med fria bud på marknaden.

Under jan-mars 2021 avropades 2276,4 MWh för att klara nivån på både summaabonnemang och på enskilda transmissionsnätsstationer. Avropen skedde väldigt försiktigt detta första år och borde varit dubbelt så mycket. Buden från flexibilitetsleverantörer hade inte räckt till en tioårsvinter.

Avropspriset var 485 kr/MWh i genomsnitt, det varierade mellan 200 kr och 5 000 kr/MWh. Tillfälligt abonnemang hade en kostnad på 246 respektive 244 kr/MWh. När det fanns tillfälligt abonnemang var dessa ett pristak på flexibilitetsmarknaden.

 Följande slutsatser har projektgruppen i sthlmflex kommit fram till:

  1. För att bredda deltagandet av olika typer av aktörer och underlätta för avrop behövs en tydligare affärsmodell för flexibilitetsleverantörer samt bättre och tidigare information om behov av flexköp
  2. Validering, gruppering av flexresurser och fullmakt om mätdata är tre viktiga frågor som behöver standarder
  3. Avtal om tillgänglighet bör lämpligen kompletteras med temperaturberoende, tex att flexibilitetstjänst ska kunna levereras vid en prognos om -5 grader eller kallare
  4. CIM-standard för begrepp och meddelandeformat behövs för all informationshantering

 

Läs hela rapporten

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options