Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vi satsar cirka 4 miljarder kronor varje år för att modernisera och vädersäkra elnätet. Satsningarna behövs för att anpassa elnätet till framtidens behov där bland annat transportsektorn och industriprocesser elektrifieras. 

Vi ser att ökad elektrifiering minskar koldioxidutsläppen och för att uppnå nollutsläpp av koldioxid till år 2050 behöver 63 procent av energianvändningen inom transport- och byggnadssektorn utgöras av el, och likaså hälften av dagens energibehov i industriella processer.

Ökade investeringar behövs för att utveckla elnäten

Vi investerar betydligt mer nu än för 20 år sedan. 2007–2018 investerades cirka 40 miljarder kronor (ca 43 000 kronor per kund) på att förbättra elnätet. Årligen genomför vi tusentals projekt runt om i hela landet för att vädersäkra, förnya och modernisera elnätet. Omfattande investeringar görs också för att ansluta ny elproduktion från sol och vind, och för att ansluta nya bostäder och företag.

Diagram över Vattenfall Eldistributions investeringarVill du veta mer?

Ladda ner våra investeringsrapporter eller besök vår sida om kapacitetsutmaningen för att läsa om de åtgärder som vi gör för att hantera nätkapaciteten.

Investeringsrapporten för 2019

Läs om kapacitetsutmaningen

Developer Tools


Cache options

Consumption options