Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vad är elbrist, energibrist, kapacitetsbrist, effektbrist?

Brist på el kan uppstå till följd av effektbrist, energibrist eller nätkapacitetsbrist.

Vi satsar flera miljarder kronor varje år för att förstärka och förbättra elnätet för att möta behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet.

Läs mer om våra projekt

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options