Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Syftet med ledningen är att förstärka nätet för en säkrare elleverans till Akzo Nobel Chemicals AB. Ledningen byggs och dimensioneras även för att företaget ska klara en framtida kapacitetsökning. Den nya ledningen beräknas bli 15-19 km lång.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap miljöbalken för framtagna sträckningsalternativ. Detta samråd sker med berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare, närboende och allmänhet.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas i Mittlandia Hotell den 23 maj mellan kl. 17:00-19:00. Öppet hus innebär att ni är välkommen den tid som passar er. På plats finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till företrädare för Vattenfall Eldistribution AB.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 8 juni 2018. Skicka dessa via e-post till peter.ogren@ramboll.se eller adressera brev till: Ramböll Sverige AB, att. Peter Ögren, Föreningsgatan 15 B, 981 32 Kiruna.

Om ytterligare information önskas är ni välkomna att kontakta Peter Ögren, peter.ogren@ramboll.se eller 010-615 25 91.

Sista dag för synpunkter

8 juni 2018

Kontaktperson

Peter Ögren

Telefon

010-615 25 91

Dokument att ladda ner

Developer Tools


Cache options

Consumption options