Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. och i ett vindrikt land som Sverige är förutsättningarna goda.

Många vill ansluta egen elproduktion till elnätet 

Fler och fler av våra kunder installerar nu solceller på sina stugor, hus och gårdar, vilket gör att vi för närvarande har ett mycket högt ärendeinflöde för anslutning av elproduktion vilket leder till längre ledtider än normalt. Vi arbetar på för att du ska få din anslutning så snart som möjligt. 

Skulle vi behöva en komplettering av något slag så återkommer vi till dig eller din installatör. Har du inte hört något från oss betyder det inte att något är fel, utan vi hanterar alla ärenden tur och ordning.

Här finns de vanligaste frågorna och svaren om elproduktion 

Hur fungerar el från vinden?

Elen som du producerar kommer i första hand att användas av dig själv. På så sätt minskar ditt behov av att köpa el. Under vissa dagar när det blåser mycket så kan elproduktionen överstiga förbrukningen, och då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar du däremot mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell, småskalig producent. Vi ger ditt företag ersättning för den el som inte används och istället matas in på vårt nät.

Att tänka på när du ansluter din vindproduktion 

För att anslutningen av förnybara energi ska gå så smidigt som möjligt så ska du tänka på följande innan du beställer din anläggning

Det allra viktigaste när det gäller placering av vindkraftverk är att det blåser bra på platsen. Ett vindkraftverk trivs bäst med en stadig vind på över 4,5 meter per sekund. Tänk på att det blåser mera på högre höjd än närmare marken. Stora träd och hus kan också bromsa vinden. Ta hjälp av vindmätningar och vindkartor för att hitta bäst plats för din anläggning. Låt vindmätaren sitta uppe i minst tre månader för att få en så exakt mätning som möjligt.

Innan du köper och installerar ditt vindkraftverk är det viktigt att du läser våra tekniska villkor. Vi rekommenderar att anslutningen görs trefasigt. Det gör din anläggning mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet. 

I vissa kommuner behövs bygglov för att ansluta vindenergi. Ta kontakt med din kommun så får du veta mer.

När ditt nya vindkraftverk ska installeras är det en behörig elinstallatör som sköter detta i kontakt med oss. På Elsäkerhetsverkets hemsida hittar du mer information om behöriga elinstallatörer.

För att vi ska kunna mäta både elproduktion och elanvändning behöver vi installera en ny elmätare hos dig. Det gör vi kostnadsfritt. Det brukar ta två veckor från det att vi fått färdiganmälan från din elinstallatör till dess att mätaren sitter på plats hos dig.

När vi har bytt ut din elmätare är anslutningen färdig och du kan börja producera förnyelsebar, miljövänlig el.

Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal med valfri elhandlare för att få betalt för din producerade vindenergi. Du får ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din vindenergianläggning som du ska ange när du väljer elhandlare.

Efter första året som elproducent har du rätt att begära skattereduktion för mikroproduktion. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida. Vi lämnar varje år en kontrolluppgift till Skattemyndigheten om hur mycket el varje mikroproducent matat in på elnätet.

Behöver du momsregistrera dig. Ansök om momsregistrering hos Skatteverket.

Den el som du inte själv behöver matas in på elnätet. Tack vare din elproduktion får vi mindre kostnader för överföring av el i vårt elnät. Detta kallas nätnytta och du får ersättning för den nätnytta du bidrar med.

Ersättning

Om du producerar mer el än vad du använder under en dag så kan du få ersättning av oss. Det får du om du väljer att matar in överskottselen på vårt elnät.

Läs mer om vilken ersättning du kan få