Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vad vill du göra?

 

För att göra ett ägarbyte på en produktionsanläggning så behöver du fylla i en anmälan av ägarbyte och avtalsöverlåtelse. Skicka in den  påskrivna blankett till oss innan aktuell dag för överlåtelsen.

10 dagar innan för en produktionsanläggning på lågspänningsnivån.
30 dagar innan för en produktionsanläggning på högspänningsnivå 

Anmälan av ägarbyte och avtalsöverlåtelse

För att anmäla och följa dina ärenden online logga in på elinstallatörsportalen Mina elarbeten.

 

Mina elarbeten

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options