Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Tänk på att du behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbete som påverkar elanläggningen hos ditt företag. Anläggningsinnehavaren är ansvarig för att kontrollera att anlitat företag är registrerat hos Elsäkerhetsverket inom rätt verksamhetstyp.

Anlita en auktoriserad elinstallatör som sköter all kontakt med oss.

Installatören skickar en föranmälan till oss som innehåller alla uppgifter vi behöver och vi skickar därefter en offert på anslutningskostnaden. Elinstallatören behöver uppge en e-postadress som den digitala offerten ska skickas till. Den skickas via vår samarbetspartner Assently. Den person på företaget som ska signera offerten identifierar sig med sitt eget personliga Bank-id och signerar offerten för företagets räkning.

Till föranmälan ska situationsplan eller karta som visar fastighetens placering och önskad anslutningspunkt bifogas. Om ingen fastighetsbeteckning eller adress finns behöver vi koordinater för platsen där mätarskåp och anslutningspunkt planeras.

Vi rekommenderar att elinstallatören anlitas och skickar förfrågan till oss. Vill du enbart veta kostnaden till att börja med, kan du använda vårt formulär för offertförfrågan.

Planerar du att ansluta en verksamhet med en kapacitet över 1MW eller en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW? Fyll då i detta formulär istället.

Skicka underskriven beställningsblankett till oss så fort som möjligt. Tänk på att offerten måste signeras inom dess giltighetstid.

Får vi inte in din beställning avslutas ärendet. 

När vi fått den signerade beställningen påbörjar vi arbetet. Om frambyggnad krävs påbörjas projektering och beredning. Efter beredningen vet vi mer om hur lång tid anslutningen beräknas ta, vilket till stor del beror på de tillstånd som måste sökas hos markägare, kommun och länsstyrelse.

Läs mer om tillståndsprocessen här 

Du som kund ansvarar för arbetet som ska utföras på er fastighet och anläggning. Allt arbete som kräver elbehörighet ska utföras av elinstallatör. Elinstallatören skickar in en färdiganmälan när anläggningen är klar för anslutning.

När vi har fått färdiganmälan från er elinstallatör ansluter vi serviskabeln och sätter upp mätaren inom två veckor. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på. Vi ansvarar för markåterställningen utanför din företags tomt och ni ansvarar för återställningen på den egna fastigheten. 

Vanliga frågor om anslutning