Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Anmäl din flytt

För att hinna registrera ditt elnätsavtal behöver vi din anmälan minst 5 dagar innan för inflytt respektive 10 dagar innan för utflytt. Det gäller även om ett annat bolag inom koncernen tar över abonnemanget.

När ett annat bolag inom koncernen tar över ert abonnemang eller om ni byter organisationsnummer behöver vi anmälan senast 30 dagar före förändringen.

Om du flyttar ut meddelar vi ditt elhandelsföretag och du behöver inte göra något. Vid en inflytt tecknar du själv ett avtal med valfritt elhandelsföretag, om du inte har gjort det får du ett anvisningsavtal från Vattenfall Försäljning AB.

Bra att tänka på:

  • Vet du vem som flyttar in när ditt företag flyttar ut, eller tvärtom, är det bra om vi kan få den informationen.
  • Att flytta ett abonnemang från ett bolag till ett annat inom en koncern är detsamma som flytt. Meddela även ditt elhandelsbolag. 
  • Om ditt företag flyttar till en fastighet där det finns el, men den är frånkopplad, behöver vi en anmälan minst fem arbetsdagar innan ni flyttar in.
  • Vid inflytt behöver även elhandlaren kontaktas för att det ska bli rätt elhandlare från och med inflyttsdatum.

För att göra ett ägarbyte på en produktionsanläggning så behöver du fylla i en anmälan av ägarbyte och avtalsöverlåtelse. Skicka in den  påskrivna blankett till oss innan aktuell dag för överlåtelsen.

10 dagar innan för en produktionsanläggning på lågspänningsnivån.
30 dagar innan för en produktionsanläggning på högspänningsnivå 

Anmälan av ägarbyte och avtalsöverlåtelse

Behöver du flytta Vattenfall Eldistributions ledning, stolpe eller anläggning? 

Läs mer under ändra ditt abonnemang

Developer Tools


Cache options

Consumption options