vattenfall

Beställ bevakning

Beställ bevakning åt ditt företag. Bevakningar vid mindre arbeten är kostnadsfria. Vi säkerställer att ingenting kommer till skada under arbetets gång. Kontakta oss senast 14 dagar innan arbetet ska påbörjas.

Vänligen tänk på följande
  • Om du frilägger eller skadar våra elkablar och ledningar kan det medföra livsfara för både dig och andra. Dessutom kan du bli ersättningsskyldig för skadorna på elnätet.
  • Högspänningskablar 33-150kV får ej friläggas utan att bevakning/samordning skett.
  • Vi på Vattenfall Eldistribution genomför inte själva trädfällningen. Behöver du hjälp med trädfällningen får du anlita en entreprenör för jobbet.

Om bevakningen bedöms att löpa över en längre period eller omfatta extra åtgärder kommer en kostnadsdialog att inledas med Vattenfall Eldistribution.

Läs våra riktlinjer gällande markarbeten och beställning för anvisning av elkablar.

Fyll i formulär

Jag vill beställa bevakning vid:

Företagets uppgifter

Uppgifter till kontaktperson

Om bevakningen

Koordinater

Koordinater

Sök fram platsen på kartan, du kan även trycka på kartan för att justera vald koordinat

Ett fel har uppstått. Försök igen senare eller kontakt kundtjänst.

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options