vattenfall

Beställ bevakning

Beställ bevakning åt ditt företag. Vi övervakar mindre arbeten kostnadsfritt och ser till att det utförs på ett säkert sätt. Kontakta oss senast sju arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas.

Vänligen tänk på följande
  • Om du frilägger eller skadar våra elkablar och ledningar kan det medföra livsfara för både dig och andra. Dessutom kan du bli ersättningsskyldig för skadorna på elnätet.
  • Högspänningskablar 33-150kV får ej friläggas utan att bevakning/samordning skett.
  • Vi på Vattenfall Eldistribution genomför inte själva trädfällningen. Behöver du hjälp med trädfällningen får du anlita en entreprenör för jobbet.

Läs våra riktlinjer gällande markarbeten och beställning för anvisning av elkablar.

Fyll i formulär

Företagets uppgifter

Uppgifter till kontaktperson

Om bevakningen

Koordinater

Sök fram platsen på kartan, du kan även trycka på kartan för att justera vald koordinat

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt eller som del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på www.vattenfalleldistribution.se/­personuppgifter/. Du kan nå vårt dataskyddsombud på dpo.nordics@vattenfall.com eller 08-739 50 00. Frågor som rör personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna kontaktformuläret på vår webb.

Ett fel har uppstått. Försök igen senare eller kontakt kundtjänst.