Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

The connection process step by step

Questions & Answers

The regional network fee

Below please find information regarding current electricity network fees and Application Provisions for customers connected to the regional network.

1 January 2024

Regional Network Tariffs 1 January 2024

Application Provisions 1 January 2024

1 July 2023

Regional Network Tariffs 1 July 2023

Application Provisions 1 July 2023

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options