Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Om ditt strömavbrott är registrerat hos oss syns en markering på kartan. Det betyder att vi jobbar på felet och du behöver inte anmäla det. För att läsa mer om avbrottet klickar du på markeringen på kartan tills informationen visas. Under förstoringsglaset kan du söka på postnummer, kommun eller län för att se hur många som har strömavbrott, markeringen på kartan visar din sökning.

Har du ett pågående strömavbrott som inte syns på kartan?

Gör en enkel felsökning innan du felanmäler avbrottet:

Kontrollera dina säkringar och jordfelsbrytare

Om du är delvis utan el kan det bero på att en säkring har gått, antingen en huvudsäkring eller en säkring i din elcentral (kallas också proppskåp). Säkringarna i din elcentral sitter normalt placerad i hallen, källaren, grovköket eller garaget.

  • Har du automatsäkringar så kan någon av dessa behöva slås på.
  • Har du porslinssäkringar kan du kontrollera om någon säkring löst ut eller ser ut att vara trasig. Byt gärna ut alla säkringar mot nya eller byt plats på befintliga säkringar för att se om det blir någon skillnad.
  • Kontrollera om jordfelsbrytaren löst ut. Återställ i så fall brytaren och kontrollera om elen fungerar normalt efter det. Om jordfelsbrytaren inte går att koppla på igen finns det ett fel i din anläggning.

Pågår det elmätarbyten i ditt område?

När vi byter din elmätare blir det oftast ett kortare strömavbrott på ungefär 10-15 minuter som inte syns på strömavbrottskartan. Det är ett planerat arbete som inte ska felanmälas.
Har du frågor om den nya smarta elmätaren eller mätarbytet, finns all information samlat här Läs mer om mätarbytet 

Har grannen ström är det troligen ett fel på din anläggning och inte ett avbrott på elnätet. Bor du i hus kan du kontrollera din huvudbrytare och dina huvudsäkringar.

Kontrollera huvudbrytaren

Det brukar finnas en huvudbrytare för att enkelt bryta all ström i bostaden. Kontrollera att den är i tillslaget läge.

Om du är fortsatt strömlös efter att ha felsökt din anläggning ber vi dig att felanmäla strömavbrottet till oss.

Strömavbrott och felanmälan

Felanmälan har öppet dygnet runt, anmäl via formulär eller telefon.

Anmäl via formulär 

Telefon: 020-82 58 58

Developer Tools


Cache options

Consumption options