Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vi jobbar hela tiden med att förbättra elnätet för att stå emot naturens starka krafter men det är känsligt för åskoväder och blixtnedslag kan leda till strömavbrott och orsaka stora skador.

Så kan du skydda dig mot åska

Åsknedslag är inte bara farligt för dina elektriska apparater, utan kan också orsaka brand och personskada. 

  • Dra ur kontakter till TV, stereo, telefon, antennkablar samt kablarna till datorn. Är du i en byggnad som inte har åskskydd, ska du hålla dig borta från elektriska apparater, telefon-, el- och rörledningar när åskan är mycket nära.
  • Undvik att bada, duscha eller spola vatten i kranarna – vattenledningar kan leda ström.
  • Prata inte i telefon som är ansluten till fasta telenätet och undvik att sitta nära din TV.
  • Stanna inomhus för att undvika att bli träffad av blixten. Stäng alla dörrar och fönster och undvik öppna platser som till exempel balkonger.
  • Är du utomhus så vistas inte på öppna fält, undvik sjöar och andra vattendrag eller under höga föremål som till exempel träd, stolpar och flaggstänger. Bäst är att söka skydd i en bil eller närliggande byggnad. Bilar och andra stängda fordon av metall är i allmänhet säkra eftersom att plåten leder strömmen ner i marken.
  • Kan du inte söka skydd, huka dig och håll ihop fötterna så mycket som möjligt. Detta gör du för att undvika stegspänning som inträffar när blixten slår ner i marken och leder strömmen vidare.
  • Håll inte heller i metalliska eller ledande föremål som till exempel golfklubbor, metspön och paraplyn.

Installera ett åskskydd

Om det åskar mycket där du bor eller om din bostad är ansluten till en luftledning kan det vara klokt att låta installera ett åskskydd som avleder blixten från byggnaden. Prata med ditt försäkringsbolag och anlita alltid en elinstallatör som hjälper dig med rådgivning och installation. Vissa försäkringsbolag ger dig bättre villkor om du har åskskydd. 

Läs mer om åska och elsäkerhet på Elsäkerhetsverket

Elsäkerhet vid åska

Åska och åskskydd

Developer Tools


Cache options

Consumption options