Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Energimyndigheten har startat en informationskampanj under parollen "Varje kilowattimme (kWh) räknas" för att uppmana till minskad elanvändning i hela landet. Här kan du läsa mer om kampanjen, få tips om energibesparingar på kort och lång sikt och och information om energiläget. 
Varje energienhet el som vi kan spara gör skillnad och gör vi det på många ställen samtidigt så kan vi få väldigt stor nytta för hela energisystemet.

Läs mer

Din elanvändning mäts i antal kilowattimmar (kWh) el som du använt.

Du kan själv räkna ut hur mycket en apparat förbrukar i el. För att göra detta måste du veta vilken effekt (watt) apparaten har och hur länge den används. Effekten multipliceras med tiden du använder apparaten och då får du fram hur mycket kWh apparaten förbrukar.

Ex dammsugare med en effekt på 1000 W som används i 1 timme blir 1000 x 1 = 1000 wattimmar, som är detsamma som 1 kWh.

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options