Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sverige och Europa befinner sig i en exceptionell situation med ett krig i Europa med stora följdverkningar på energimarknaderna som leder till höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. Det finns också en risk för att elen måste kopplas bort i vinter för att undvika störningar i kraftsystemet.

I ett sådant läge behöver alla hjälpas åt och använda mindre el för att dämpa elkostnaderna, minska risken för effektbrist och visa solidaritet för Sverige och våra europeiska grannländer. Var och en kan bidra och tillsammans kan vi göra stor skillnad, både nu och i vinter.

Energimyndigheten har startat en informationskampanj under parollen "Varje kilowattimme (kWh) räknas" för att uppmana till minskad elanvändning i hela landet. Här kan du läsa mer om kampanjen, få tips om energibesparingar på kort och lång sikt och och information om energiläget. 
Varje energienhet el som vi kan spara gör skillnad och gör vi det på många ställen samtidigt så kan vi få väldigt stor nytta för hela energisystemet.

Läs mer

Ha koll på din elförbrukning

På Mina sidor kan du följa din elförbrukning och jämföra din användning över tid, sortera och filtrera på önskade tidsintervall och perioder.

Om Mina sidor (vattenfalleldistribution.se)

Elspartips

Det finns mycket du kan göra för att minska din elanvändning och och hålla elanvändningen så låg och så jämn som möjligt under dygnet. Här följer några enkla men effektiva energitips som bidrar till att påverka elpriset och avlastar elsystemet:

Använd el vid rätt tid på dygnet

Elanvändningen är särskilt hög morgon och kväll och på vintern när det är kallt och mörkt är det extra hög belastning. Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst; mitt på dagen, på natten och på helgen. Att förskjuta förbrukningen är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att kapa topparna och plana ut kurvan i elsystemet. 

Sänk värmen 

Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och  duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av och släck 

Stäng av apparater och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar betydligt mindre el än glödlampor.

Täta ditt hus

Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

 

Källa: Energimyndigheten

Din elanvändning mäts i antal kilowattimmar (kWh) el som du använt.

Du kan själv räkna ut hur mycket en apparat förbrukar i el. För att göra detta måste du veta vilken effekt (watt) apparaten har och hur länge den används. Effekten multipliceras med tiden du använder apparaten och då får du fram hur mycket kWh apparaten förbrukar.

Ex dammsugare med en effekt på 1000 W som används i 1 timme blir 1000 x 1 = 1000 wattimmar, som är detsamma som 1 kWh.

Developer Tools


Cache options

Consumption options