Ersättning och skadeanmälan

Drabbades du av stormen Alfrida?

Avbrottsersättningen  är tänkt att täcka skador och kostnader som har uppstått under stormen. Ersättningen regleras automatiskt på din elnätsfaktura under våren och om det uppstår ett tillgodobelopp på fakturan utbetalas detta med en utbetalningsavi.

För att få tillgodobeloppet utbetalt till bankkonto så måste så du anmäla ett kontonummer till kundservice. 

Avvakta med att begära ersättning för skador och kostnader tills du fått din avbrottsersättning. Om ersättningen inte täcker uppkomna kostnader så är du välkommen att göra en skadeanmälan.

Läs om avbrottsersättningen  efter stormen Alfrida


Avbrottsersättning

Om du har drabbats av ett strömavbrott kompenserar vi dig med 500 kronor redan efter 4 timmar, det är vårt kundlöfte.

Den lagstadgade avbrottsersättningen utgår för ett strömavbrott som pågår i minst 12 timmar, se tabell nedan. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom cirka 3 månader efter avbrottet. Avbrottsersättning vid långvarigt strömavbrott är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått. Därför avräknas avbrottsersättningen från eventuellt skadestånd.

Läs mer om förutsättningar för hur och när avbrottsersättning utgår (PDF)

12–24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 1 000 kr.

24–48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 2 000 kr.

48–72 timmar: 62,5 procent din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 3 000 kr.

72 timmar och uppåt: Se villkor för avbrottsersättning.

* För dig med säkringsabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för din beräknade årsförbrukning. Beräknas inklusive moms.

Estimerade ersättningsbelopp

Här nedan kan du se hur stor ersättning du beräknas få beroende på avbrottets längd, din säkringsstorlek samt din beräknade årsförbrukning. Uppgifter om din säkringsstorlek och årsförbrukning hittar du på din faktura. Maximal ersättning är dock alltid högst 300 % av den beräknade årliga nätkostnaden för ditt abonnemang.

 

Ersättning vid skada

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Gör din skadeanmälan direkt längre ner på sidan eller ladda ned vår blankett för skadeanmälan

I vissa fall kan vi komma att kräva en reparatörsrapport gällande skadan. Anlita en reparatör som undersöker och fyller i rapporten. Skicka in reparatörsrapporten tillsammans med skadeanmälan. Du hittar Reparatörsrapporten här (PDF).

Vi tillämpar inte ellagens regler där ett värdeminskningsavdrag med 3500 kr kan förekomma, det är vårt kundlöfte. För att vara berättigad till ersättning förväntas du dock alltid själv att försöka begränsa skadans omfattning och kunna styrka skadans uppkomst. Titta gärna på våra tips om vad du bör göra vid ett strömavbrott.

Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra Allmänna avtalsvillkor (PDF) eller kontakta kundservice för övriga frågor och funderingar.

 

Formulär för skadeanmälan

 *
Skadedatum krävs
Kundnummer, personnummer eller organisationsnummer krävs Ogiltigt Kundnummer, personnummer eller organisationsnummer
krävs Ogiltigt
krävs Ogiltigt
Förnamn krävs Ogiltigt Förnamn

Efternamn krävs

Ogiltigt Efternamn

krävs

Fyll i ditt : xxxxxxxx-xxxx eller xxxxxx-xxxx

krävs

krävs

Fyll i ditt postnummer xxx xx

krävs

Telefonnummer dagtid krävs

Inte ett giltigt Telefonnummer dagtid

E-post krävs

Inte en giltig E-post

Välj fil
  • {{f.name}} Stäng
Bifoga fil (max 1 fil) krävs Endast {{formFieldObj.maxFileCount}} fil kan laddas upp
 *

Anläggnings-ID krävs

 *

Försäkringsbolag krävs

 *

Hemförsäkringsnummer krävs

 *

Bankens namn krävs

 *

Beskriv skadans uppkomst och omfattning krävs

 *

Skadad egendom och begäran om ersättning (uppge egendom, fabrikat, inköpspris, inköpsår samt anspråk) krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt eller som del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på www.vattenfalleldistribution.se/personuppgifter/. Du kan nå vårt dataskyddsombud på dpo.nordics@vattenfall.com eller 08-739 50 00. Frågor som rör personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna kontaktformuläret på vår webb.

Hantering av personuppgifter

För att ge dig bästa service så behöver vi hantera dina personuppgifter. Mer om hur vi uppfyller GDPR hittar du via länken nedanför.

Så hanterar vi personuppgifter

Captcha krävs Ogiltigt captcha
Hoppsan! Något gick fel. Försök igen senare.