Ersättning och skadeanmälan

Om du drabbas av ett strömavbrott som pågår i minst 4 timmar kompenserar vi dig med 500 kronor, det är vårt kundlöfte. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom 6 månader efter avbrottet.

För strömavbrott som pågår längre än 12 timmar utgår istället den lagstadgade avbrottsersättningen, se tabell nedan.

avbrottsersättning

Om du har drabbats av ett strömavbrott kompenserar vi dig med 500 kronor redan efter 4 timmar, det är vårt kundlöfte.

Den lagstadgade avbrottsersättningen utgår för ett strömavbrott som pågår i minst 12 timmar, se tabell nedan. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom 6 månader efter avbrottet. Avbrottsersättning vid långvarigt strömavbrott är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått. Därför avräknas avbrottsersättningen från eventuellt skadestånd.

Läs mer om förutsättningar för hur och när avbrottsersättning utgår (PDF)

12–24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 900 kr.

24–48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 1 800 kr.

48–72 timmar: 62,5 procent din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 2 700 kr.

72 timmar och uppåt: Se villkor för avbrottsersättning.

* För dig med säkringsabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för din beräknade årsförbrukning. Beräknas inklusive moms.

Ersättning vid skada

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Gör din anmälan via via vår

Blankett för skadeanmälan

I vissa fall kan vi komma att kräva en reparatörsrapport gällande skadan. Anlita en reparatör som undersöker och fyller i rapporten. Skicka in reparatörsrapporten tillsammans med skadeanmälan. Du hittar Reparatörsrapporten här (PDF).

Vi tillämpar inte ellagens regler där ett värdeminskningsavdrag med 3500 kr kan förekomma, det är vårt kundlöfte. För att vara berättigad till ersättning förväntas du dock alltid själv att försöka begränsa skadans omfattning och kunna styrka skadans uppkomst, se tips på hur du gör det.

Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra Allmänna avtalsvillkor (PDF)  eller kontakta kundservice för övriga frågor och funderingar.

Formulär för skadeanmälan

 *
Skadedatum krävs
Kundnummer krävs Ogiltigt Kundnummer
krävs Ogiltigt
Förnamn krävs Ogiltigt Förnamn

Efternamn krävs

Ogiltigt Efternamn

krävs

Fyll i ditt personnummer: xxxxxxxx-xxxx eller xxxxxx-xxxx

krävs

krävs

Fyll i ditt postnummer xxx xx

krävs

Telefonnummer dagtid krävs

Inte en giltig Telefonnummer dagtid

E-post krävs

Inte en giltig E-post

Välj fil
  • {{f.name}} Stäng
Bifoga fil krävs Endast {{formFieldObj.maxFileCount}} fil kan laddas upp
 *

Anläggnings-ID krävs

 *

Försäkringsbolag krävs

 *

Hemförsäkringsnummer krävs

 *

Bankens namn krävs

 *

Beskriv skadans uppkomst och omfattning krävs

 *

Skadad egendom och begäran om ersättning (uppge egendom, fabrikat, inköpspris, inköpsår samt anspråk) krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

Captcha krävs Ogiltigt captcha
Hoppsan! Något gick fel. Försök igen senare.