Strömavbrott

Du kan själv se om ditt strömavbrott redan är registrerat hos oss, då syns en markering på kartan. Det betyder att vi jobbar på att avhjälpa felet och du behöver inte anmäla det till oss. För att läsa mer om avbrottet och när strömmen beräknas vara tillbaka klickar du på markeringen på kartan tills informationen visas.

 

Innan du anmäler avbrottet

Har du ett pågående strömavbrott som inte syns på kartan? Det finns ett par enkla saker som du själv kan kontrollera innan du anmäler avbrottet till oss.  

Kontrollera avbrottet

Är även grannarna utan el?

Om dina grannar har el eller om det lyser i trapphuset är det troligen fel i din egen anläggning. Kontrollera då din elcentral.
Ser det ut att vara strömlöst även hos grannar kan det bero på ett fel i elnätet. 

Är din fastighet helt eller delvis utan el?

Det går ofta att undersöka vad som orsakat felet genom att titta i elcentralen.

 • Kan en säkring ha löst ut?
  - Har du automatsäkringar så kan någon av dessa behöva slås på.
  - Har du porslinssäkringar kan du kontrollera om någon säkring löst ut eller ser ut att vara trasig.
  - Byt gärna ut alla säkringar mot nya eller byt plats på befintliga säkringar för att se om det blir någon skillnad.

 • Kan huvudströmbrytaren ha slagits ifrån?
  - Kontrollera att strömbrytaren är i tillslaget läge.

 • Har jordfelsbrytaren löst ut?
  - Återställ i så fall brytaren och kontrollera om elen fungerar normalt efter det. Om jordfelsbrytaren inte går att koppla på igen finns det ett fel i din anläggning.

 • Lyser displayen på elmätaren?
  - Indikerar mätarens display att alla faser finns? (L1, L2, L3)
  - Om mätarens faser lyser så har du troligtvis el till din anläggning och felet finns sannolikt efter elmätaren, det vill säga i din egen elanläggning eller utrustning.
  - Om någon av faserna har slocknat finns det troligen ett fel. Kontrollera då dina egna säkringar.

Om du är fortsatt helt eller delvis strömlös efter att ha felsökt din egen anläggning ber vi dig att felanmäla strömavbrottet till oss. 

Är det Vattenfall Eldistribution du ska kontakta?

Om du har en annan elnätsleverantör är det dit du ska vända dig för information om eventuellt avbrott.

Se din elnätsleverantör

App för avbrottsinfo

Det här är appen som ger dig avbrottsinformation inom Vattenfall Eldistribution AB’s nätområden direkt till mobilen. 
Lägg in bevakningar på huset, sommarstugan eller kontoret och få ett meddelande när vi har registrerat ett avbrott i området.

 • Se status på aktuella strömavbrott
 • Lägg till bevakningar
 • Få push-meddelanden när det blir avbrott på dina bevakningar

Vanliga frågor och svar

Vi jobbar hela tiden med att förbättra nätet för att stå emot naturens starka krafter men nätet är känsligt för åskoväder och blixtnedslag kan leda till strömavbrott och orsaka stora skador. Läs om hur du skyddar dig och ditt hus.

Läs mer